missing image file

Photo 1: Športna dvorana Poden.

 

ŠPORTNI OBJEKTI ŠKOFJA LOKA

Športna infrastruktura: • Športna dvorana Poden. • Teniški igrišči. • Igrišči za odbojko na mivki. Skupna površina objektov, s katerimi upravlja zavod je 7.870 m2. Ocenjena vrednost teh objektov je 4 milijone evrov. Vsako leto jih obišče okoli 240.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Upravljavec: Zavod za šport Škofja Loka. Naslov: Podlubnik 1C, 4220 Škofja Loka. Telefon: +386 4 51 57 070. Telefaks: +386 4 51 57 071. E-mail: zzs.loka@siol.net. Spletna stran: www.zsport-skloka.si. Direktor je Aleš Murn. Zavod zaposluje 8 redno zaposlnih delavcev in 20 zunanjih sodelavcev. Pri organizaciji velikih prireditev sodeluje več zunanjih sodelavcev. Upravljavec upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, izvaja letni program športa v občini, organizira športno vzgojo, interesne dejavnosti, športno vadbo, rekreativni šport, turistično in gostinsko dejavnost ter prireditve. Stroški programov, upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas, so 300.000 evrov na leto.

Športna dvorana Poden je osrednji športni objekt v občini. Objekt ima več prostorov: glavno dvorano, malo dvorano, mini dvorano za ples, dvorano za aerobiko, namiznoteniško dvorano, fitnes in kegljišče. Objekt meri 4.610 m2. Tribune v glavni dvorani sprejmejo 1.000 gledalcev. Objekt obratuje povprečno 3.600 ur na leto. Dvorana je namenjena šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v košarki, rokometu, odbojki, namiznemu tenisu, plesu, kegljanju, športni rekreaciji, fitnes programom in kulturno-zabavnim prireditvam. V dvorani potekajo športne šole in tečaji.

Teniški igrišči sta namenjeni športni vadbi in rekreaciji. Skupaj merita 1.600 m2. Letno obratujeta okoli 750 ur.

Igrišči za odbojko na mivki merita 1.560 m2. Obratujeta 770 ur na leto. Igrišči se uporabljata za športno rekreacijo ter za vadbo in tekmovanja v odbojki.

 

missing image file missing image file

Photo 2: Teniška igrišča. Photo 5: Zunanja igrišča za odbojko na mivki.