missing image file

Photo 1: Športna dvorana Železniki.

 

ŠPORTNI OBJEKTI ŽELEZNIKI

Športna infrastruktura: • Športna dvorana Železniki. • Pokriti plavalni bazen. • Tenis igrišče. • Balinišče. Skupna površina objektov, s katerimi upravlja zavod je 4.509 m2. Ocenjena vrednost teh objektov je 5 milijonov evrov. Vsako leto jih obišče 215.000 uporabnikov in obiskovalcev. Športni park Železniki, v katerem so atletski in nogometni stadion ter košarkarsko in rokometno igrišče, je po poplavah v letu 2007, v obnovi.

Upravljavec: Javni zavod Ratitovec Železniki. Naslov: Otoki 9 A, 4228 Železniki. Telefon: +386 4 51 00 410. Telefaks: +386 4 51 00 411. E-mail: zzs.zelezniki@siol.net. Spletna stran: www.jzr.si. Direktorica je Magdalena Rejec. Zavod zaposluje 10 redno zaposlenih delavcev in 15 zunanjih sodelavcev. Pri organizaciji velikih prireditev sodeluje več zunanjih sodelavcev. Upravljavec upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, izvaja letni program športa v občini, organizira športno vzgojo, interesne dejavnosti, športno vadbo, rekreativni šport, kulturno, turistično in gostinsko dejavnost ter prireditve. Stroški programov, upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti časo, so 400.000 evrov na leto.

Športna dvorana Železniki ima veliko in malo dvorano. Površina športnega objekta je 2.344 m2. Tribune v glavni dvorani sprejmejo 500 gledalcev. Objekt obratuje povprečno 3.000 ur na leto. Dvorana je namenjena šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v košarki, rokometu, odbojki in športni rekreaciji. V mali dvorani različni ponudniki organizirajo fitnes programe za otroke in odrasle. V veliki dvorani se organizirajo glasbeni koncerti in kulturne prireditve. Dvorano vsako leto obišče preko 100.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Pokriti plavalni bazen je osrednji športno-rekreacijski objekt za šole plavanje in rekreacijo v vodi v Sevški dolini. Objekt je dobro vzdrževan in nudi zanimive programe za šole, mladino in rekreativne plavalce. Površina objekta je 1.100 m2. Letno bazen obratuje 3.000 ur in ga obišče preko 90.000 uporabnikov.

Teniško igrišče meri 900 m2. Obratuje 700 ur na leto. Objekt vsako leto uporablja okoli 1.400 igralcev tenisa.

 

missing image file missing image file
missing image file missing image file

Photo 2: Pokriti plavalni bazen. Photo 3: Športna vadba v dvorani. Photo 4: Rokometna tekma. 5: Pokriti plavalni bazen.