missing image file

Photo 1: Športni park Ravne na Koroškem.

 

ŠPORTNI OBJEKTI RAVNE NA KOROŠKEM

Športna infrastruktura: • Športni center Ravne. • Športni center Strojanska reka. • Mestno kopališče. • Smučišče Poseka. • Zunanja športna igrišča. Skupna površina športnih objektov v Športnem centru Ravne, je 120.675 m2. Ocenjena vrednost teh objektov je 4 milijone evrov. Vsako leto jih obišče 302.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Upravljavec: Športni zavod Ravne na Koroškem. Naslov: Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem. Telefon: +386 2 82 23 332. Telefaks: +386 2 82 15 267. E-mail: sportni-zavod.ravne@siol.net. Spletna stran: www.sportravne.si. Direktor je Miran Mlakar. Zavod upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, izvaja letni program športa v občini, organizira športno vzgojo, interesne dejavnosti, športno vadbo, rekreativni šport, turistično in gostinsko dejavnost ter prireditve. Upravljavec ima zaposlenih 8 delavcev in 17 zunanjih sodelavcev. Pri organizaciji velikih športnih prireditev sodeluje več zunanjih sodelavcev. Programi, upravljanje in vzdrževanje vseh objektov stane 650.000 evrov na leto.

Športni center Ravne meri 120.675 m2. Športni park obsega: atletski in nogometni stadion, pomožno nogometno igrišče, telovadnico, zimski bazen, tenis igrišča, zunanja športna igrišča in kegljišče. V športni park spadata tudi mestno kopališče in smučišče Poseka. Atletski stadion ima šest 400-meterskih tekaških stez ter skakališča z napravami za skok v daljavo, troskok, skok v višino in za skok ob palici. Atletsko metališče omogoča vadbo meta krogle, kopja, diska in kladiva. Glavno nogometno igrišče meri 105 m x 69 m. Atletski in nogometni stadion je namenjen šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v atletiki in nogometu. Letno ga uporablja 22.360 uporabnikov. Zimski bazen ima dimenzije 25 x 12 m. Namenjen je rekreativnemu plavanju ter športni vadbi in tekmovanjem v plavanju. Letno ga uporablja 32.100 uporabnikov. Telovadnici v športnem domu merita 447 m2 in 240 m2. Namenjeni sta športni vadbi dvoranskih športov in športni rekreaciji. Letno ju uporablja 87.000 uporabnikov. V športnem centru so 3 teniška igrišča, ki merijo 1.200 m2. Namenjena so rekreativnemu igranju tenisa. Letno jih uporablja 1.440 teniških igralcev. Kegljišče ima osem stez. Meri 873 m2. Namenjeno je športni vadbi in rekreaciji. Letno ga uporablja 5.800 kegljačev. Objekte v Športnem parku Ravne letno uporablja 302.000 uporabnikov.

 

missing image file missing image file
missing image file missing image file

Photo 2: Atletski stadion Ravne. Photo 3: Mestno kopališče Ravne. Photo 4: Pokriti bazen. Photo 5: Met kopja na atletskem stadionu Ravne.

 

Mestno kopališče je del Športnega parka Ravne. Površina kopališča je 5.316 m2. Obsega dva plavalna bazena, garderobe in gostinski lokal. Veliki plavalni bazen meri 50 x 25 m. Namenjen je športni vadbi in tekmovanjem v plavanju in vodnih športih ter športni rekreaciji. Vsako leto ga obišče 46.000 kopalcev, športnikov in rekreativcev.

Smučišče Poseka se razprostira na 80.000 m2 površin. Opremljeno je z vlečnico, ki ima zmogljivost 800 smučarjev na uro. Smučišče obratuje v povprečju 75 dni na leto. Namenjeno je rekreativnemu smučanju. Smučišče je opremljeno z razsvetljavo za nočno smučanje. Vsako leto ga obišče 18.250 smučarjev.

Športni center Strojanska reka obsega košarkarsko in odbojkarsko igrišče, igrišče za odbojko na mivki ter nogometno igrišče. Športni center je namenjen športni rekreaciji ter športni vadbi košarke, odbojke, odbojke na mivki in nogometa.

Zunanja športna igrišča Strojna, Dobji dvor, Javornik, Kotlje in Dobrije obsegajo 14 športnih igrišč. V Strojni je odbojkarsko, košarkarsko in rokometno igrišče. V Dobjem dvoru sta odbojkarsko in košarkarsko igrišče. V Javorniku je dvorana, atletska steza, košarkarsko in rokometno igrišče ter dve igrišči za odbojko. V Kotljah so nogometno, rokometno in košarkarsko igrišče. V Dobrijah sta igrišči za košarko in odbojko na mivki. Igrišča so namenjena športni rekreaciji in vadbi košarke, rokometa, odbojke, odbojke na mivki in nogometa.

 
missing image file missing image file
missing image file missing image file

Photo 7: Kolesarske steze v okolici Raven na Koroškem. Photo 8: Smučišče Poseka. Photo 9: Nočna smuka na Smučišču Poseka. Photo 10: Gorsko kolesarstvo.