missing image file

Foto 1: Pohodi po slovenskih gorah.

 

AGENCIJA ZA ŠPORT LJUBLJANA

Športni programi: • Programi za predšolske otroke v vrtcih. • Programi za učence osnovnih in dijake srednjih šol. •Športna rekreacija odraslih občanov, ki niso vključeni v športna društva. • Programi strokovnega usposabljanja vaditeljev in inštruktorjev. Programi se vsako leto dopolnjujejo in prilagajajo potrebam otrok, mladih in odralih oseb.

Izvajalec športnih programov: Agencija za šport Ljubljana. Naslov: Staničeva 41, 1000 Ljubljana, Slovenija. Telefon: +386 1 30 08 210, +386 1 30 08 216. Telefaks: +386 1 23 23 763. E-mail: marko.trskan@as-lj.si. Spletna stran: www.as-lj.si. Direktor je Marko Trškan. Zavod izvaja letni program športa v občini, organizira športno vzgojo, interesne dejavnosti, športno vadbo, rekreativni šport ter prireditve. V agenciji je zaposleno 9 strokovnih delavcev. Za pripravo in izvedbo športnih programov agencija vsako leto angažira preko 150 zunanjih strokovnih sodelavcev.

Agencija vsako leto v Ljubljani financira pripravo in izvedbo športnih programov ter strokovno usposabljanje, v katere je vključeno okoli 70.000 udeležencev vseh starostnih kategorij. Programi za osnovne in srednje šole so tudi zelo dobro obiskani, saj jih obišče preko 60.000 gledalcev. Dejavnost agencije in financiranje športnih programov sta tesno povezana s uporabo športne infrastrukture v glavnem mestu Slovenije. Za financiranje programov agencija vsako leto zagotovi 1 milijon evrov.

 

missing image file

Photo 2: Šola kajaka.