missing image file missing image file
missing image file missing image file

Photo 1: Športna dvorana Radeče. Photo 2: Športni stadion Radeče. Photo 3: Rolkarski park. Photo 4: Teniška igrišča v Radečah.

 

KTRC RADEČE

Športna infrastruktura: • Športna dvorana Radeče. • Športni stadion Radeče. • Letno kopališče Njivice. • Smučišče Magolnik. • Rolkarski park. Skupna površina objektov, s katerimi upravlja zavod, je 44.064 m2. Ocenjena vrednost teh objektov je 4,3 milijonov evrov. Vsako leto jih obišče 72.300 uporabnikov in obiskovalcev.

Upravljavec: KTRC, Kulturno turistični rekreacijski center Radeče. Naslov: Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče. Telefon: +386 3 56 87 940, +386 3 56 87 941. Telefaks: +386 3 56 80 823. E-mail: info@ktrc.si Spletna stran: www.ktrc-radece.si. Direktorica je Marija Imperl. Zavod zaposluje 7 delavcev in zunanje sodelavce po programih. Pri organizaciji velikih prireditev sodeluje več zunanjih sodelavcev. Zavod upravlja in vzdržuje občinsko infrastrukturo za šport in prosti čas. Izvaja strokovne, organizacijske in tehnične storitve za športne programe ter sodeluje pri organizaciji kulturnih, turističnih in športnih prireditev. Zavod trži infrastrukturo in programe. Zavod letno nameni 225.000 evrov za programe ter upravljanje in vzdrževanje infrastrukture za šport in prosti čas.

Športna dvorana Radeče obsega 1.860 m2. V dvorani organizirajo šolsko športno vzgojo, športno vadbo in tekmovanja v dvoranskih športih, športno rekreacijo, kulturne in turistične prireditve. Dvorano letno obišče 54.000 uporabnikov in obiskovalcev prireditev.

Športni stadion Radeče obsega nogometno igrišče in atletsko stezo. Stadion meri 14.300 m2. Objekt je namenjen šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v atletiki in nogometu. Nogometno igrišče meri 106 m x 65 m. Športni objekt vsako leto obišče 10.000 uporabnikov in obiskovalcev prireditev.

Letno kopališče Njivice je občinski objekt za prosti čas, ki meri 3.624 m2. Namenjeno je rekreativnemu plavanju. Na kopališču organizirajo plavalne tečaje. Bazen vsako leto obišče 6.500 kopalcev.

Smučišče Magolnik se razprostira na 24.000 m2 površin. Opremljeno je v vlečnico, ki lahko vsako uro transportira 500 smučarjev. Smučišče obratuje v povprečju 100 dni na leto. Vsako leto ga obišče 1.500 smučarjev.

Rolkarski park obsega 280 m2. Park je namenjen rekreaciji in preživljanju prostega časa mladine v kraju. Letno ga obišče 300 rolkarjev.

 

missing image file missing image file

Photo 5: Letno kopališče Njivice. Photo 6: Smučišče Magolnik.