missing image file

Photo 1: Velika športna dvorana Krim.

 

ŠPORTNI CENTER KRIM LJUBLJANA

Športna infrastruktura: • Velika športna dvorana Krim. • Namiznoteniška dvorana Krim. • Zunanja športna igrišča Krim. Skupna površina objektov s katerimi upravlja zavod je 12.250 m2. Ocenjena vrednost teh objektov je 2 milijona evrov. Vsako leto jih obišče 250.200 uporabnikov in obiskovalcev.

Upravljavec: Športno rekreacijski center Tivoli, Enota Krim. Naslov: Ob Dolenjski železnici 50, 1000 Ljubljana. Telefon: +386 1 42 01 660. Telefaks: +386 1 42 73 431. E-mail: info@zavod-tivoli.si. Spletna stran: www.zavod-tivoli.si. Direktor zavoda je Roman Jakič. Vodja enote je Matjaž Udir. Do 1.1.2008 je s Športnim centrom Krim upravljala Zveza športnih društev Krim Ljubljana. Sedaj s parkom upravlja Zavod ŠRC Tivoli. Zavod ŠRC Tivoli zaposluje 95 delavcev in več kot 150 zunanjih sodelavcev. Upravljavec upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, izvaja letni program športa v občini, organizira športno vzgojo, interesne dejavnosti, športno vadbo, rekreativni šport, kulturno, turistično in gostinsko dejavnost ter prireditve. Zavod bo letno za programe ter upravljanje in vzdrževanje infrastrukture za šport in prosti čas zagotovil 7 milijonov evrov.

Velika športna dvorana Krim meri 1.798 m2. Montažne tribune sprejmejo 400 gledalcev. Programi v dvorani vključujejo šolske športne programe, športno vadbo in tekmovanja v košarki, rokometu in odbojki, rekreativni šport in prireditve. Dvorano uporabljajo otroški vrtci, osnovne in srednje šole, športni klubi, druga društva in rekreativni športniki. Veliko športno dvorano vsako leto obišče 198.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Namiznoteniška dvorana Krim meri 449 m2. V dvorani je postavljeno 7 namiznoteniških miz. Montažne tribune sprejmejo 100 gledalcev. Dvorana je namenjena šolskim športnim programom, športni vadbi in tekmovanjem v namiznem tenisu ter rekreaciji. Dvorano uporabljajo otroški vrtci, osnovne in srednje šole, športni klubi, druga društva in rekreativni športniki. Namiznoteniško dvorano uporablja 22.000 uporabnikov in obiskovalcev, na leto.

Zunanja športna igrišča Krim obsegajo površino 2.100 m2. Vključujejo igrišča za košarko, rokomet in nogomet. Pokrita so z asfaltom oziroma športnim tlakom. Namenjena so športni vadbi športnikov in rekreaciji. Zunanja igrišča uporablja 30.000 uporabnikov na leto.

 

missing image file missing image file

missing image file missing image file

Photo 2: Športna dvorana Krim. Photo 3: Zunanja igrišča Krim. Photo 4: Zunanja igrišča Krim. Photo 5: Namiznoteniška dvorana Krim.


missing image file