missing image file
missing image file

Foto 1: Zimsko-letni bazen. Foto 2: Športna dvorana Hrastnik.

 

ŠPORTNI OBJEKTI HRASTNIK

Športna infrastruktura: • Zimsko-letni bazen. • Nogometno igrišče z atletsko stezo. • Športna dvorana Hrastnik. • Športna dvorana Dolanka.• Zunanje igrišče za košarko in rokomet. • Skate park. • Zunanje drsališče. Zavod upravlja tudi z večnamensko dvorano v Hrastniku, Kulturnim domom na Dolu pri Hrastniku, galerijo in muzejem. Skupna površina objektov je 20.360 m2. Ocenjena vrednost objektov je 4,2 milijonov evrov. Vsako leto športne objekte obišče 147.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Upravljavec: Zavod Kulturno rekreacijski center Hrastnik. Naslov: Log 3, 1430 Hrastnik, Slovenija. Telefon: +386 3 56 42 370. E-mail: krchrastnik@siol.net. Direktor je Alojz Deželak. Zavod zaposluje 20 delavcev. Zunanje sodelavce zaposluje po potrebi. Zavod upravlja s športnimi in kulturnimi objekti v mestu, izvaja letni program športa, organizira športno vzgojo in interesne dejavnosti, kulturne dejavnosti in prireditve ter izvaja gostinsko dejavnost. Letni stroški upravljanja in vzdrževanja objektov so 700.000 evrov.

Športna dvorana Hrastnik meri 1.600 m2. Tribune sprejmejo 300 gledalcev. Dvorana je namenjena za šolsko športno vzgojo, športno vadbo domicilnih športnih klubov, občinske športne programe za otroke in mladino, športne igre, državna ligaška tekmovanja. Dvorano vsako leto obišče 49.500 uporabnikov in obiskovalcev.

Športna dvorana Dolanka meri 2.200 m2. Tribune sprejmejo 500 gledalcev. Dvorana je namenjena za šolsko športno vzgojo, športno vadbo domicilnih športnih klubov, občinske športne programe za otroke in mladino, športne igre, državna ligaška tekmovanja. Dvorano vsako leto obišče 58.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Nogometno igrišče z atletsko stezo obsega 9.600 m2. V objektu je glavno nogometno igrišče s tribuno ter atletska steza s skakališčema za skok v daljavo in višino ter metališčema za met kopja in diska. Nogometno igrišče ima dimenzije 105 × 65 m. Igrišče je namenjeno športni vadbi nogometašev in atletov ter šolski športni vzgoji. Igrišče letno gosti 16.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Zimsko-letni bazen obsega1.000 m2 površin. Bazen meri 25 m x 12 m. Objekt je namenjen tečajem plavanja, športni vadbi in tekmovanjem plavalcev ter rekreativnemu plavanju občanov. Letno ima bazen 22.000 kopalcev.

 

missing image file
missing image file

Foto 3: Nogometno igrišče z atletsko stezo. Foto 4: Športna dvorana Dolanka.