missing image file

Photo 1: Športna dvorana Kočevje.

 

ŠPORTNI OBJEKTI KOČEVJE

Športna infrastruktura: • Športna dvorana Kočevje. • Športna dvorana Gaj. • Atletski in nogometni stadion. • Zunanja športna igrišča. • Teniška igrišča. • Kegljišče. • Balinišče. Skupna površina objektov s katerimi upravlja zavod je 25.740 m2. Ocenjena vrednost teh objektov je 6,2 milijonov evrov. Vsako leto jih obišče 110.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Upravljavec: Javni zavod za šport Občine Kočevje. Naslov: Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje. Telefon: +386 1 89 31 326, +386 1 89 31 327. Telefaks: +386 1 89 51 830. E-mail: info@sport-kocevje.si. Spletna stran: www.sport-kočevje.si. Direktor je Janez Maršič. Zavod zaposluje 5 delavcev in 5 zunanjih sodelavcev. Pri organizaciji velikih prireditev sodeluje več zunanjih sodelavcev. Upravljavec upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, razen Športne dvorane Kočevje in teniških igrišč, izvaja letni program športa v občini, organizira športno vzgojo, interesne dejavnosti, športno vadbo, rekreativni šport, gostinsko dejavnost ter prireditve. Zavod letno zagotovi 328.000 evrov za programe ter upravljanje in vzdrževanje infrastrukture za šport in prosti čas ter 160.000 evrov za sofinanciranje športnih programov.

Športna dvorana Kočevje meri 2.600 m2. Tribune sprejmejo 860 gledalcev. Športni objekt je namenjen šolski športni vzgoji Gimnazije in Srednje šole Kočevje, športni vadbi in tekmovanjem v košarki in rokometu, športni rekreaciji in kulturno-zabavnim prireditvam. Dvorana ima vsako leto 77.000 uporabnikov.

Športna dvorana Gaj meri 1.700 m2. Tribune sprejmejo 500 gledalcev. Športni del objekta je namenjen predšolski in šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v košarki, rokometu in namiznemu tenisu ter športni rekreaciji. V dvorani so poslovni prostori športnih društev. Dvorana ima vsako leto 21.000 uporabnikov.

Atletski in nogometni stadion obsegata površino 11.500 m2. Atletski stadion ima šest tekaških stez ter skakališča z napravami za skok v daljavo, troskok, skok v višino in za skok ob palici. Atletsko metališče omogoča vadbo meta krogle, kopja, diska in kladiva. Nogometno igrišče meri 105 m x 66 m. Tribuna ima 500 sedežev. Športni objekt je namenjen šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v atletiki in nogometu. Stadion gosti 9.000 uporabnikov na leto.

Zunanja športna igrišča vključujejo pomožno travnato nogometno igrišče, igrišče za mali nogomet z umetno travo, dve košarkarski, rokometno in odbojkarsko igrišče z asfaltno prevleko. Igrišča imajo površino 8.000 m2. Namenjena so športni rekreaciji in športni vadbi iger z žogo. Vsako leto igrišča uporablja 9.000 rekreativnih športnikov.

Teniška igrišča merijo 1.200 m2. Tri teniška igrišča uporabljajo rekreativni športniki. Na njih organizirajo teniške šole. Vsako leto je na igriščih 1.800 uporabnikov.

Kegljišče ima 4 steze. Meri 300 m2. Uporablja se za športno vadbo kegljačev in rekreacijo. Na leto ga uporablja 3.900 balinarjev.

Balinišče ima 4 balinarske steze. Meri 440 m2. Namenjeno je rekreaciji. Na leto ga uporablja 450 balinarjev.

 

missing image file missing image file missing image file
missing image file missing image file missing image file

Photo 2: Atletski in nogometni stadion Kočevje. Photo 3: Športna dvorana Kočevje in nogometni igrišči. Photo 4: Tribune v Športni dvorani Kočevje. Photo 5: Športna dvorana Gaj. Photo 6: Strelišče za zračno puško. Photo 7: Kegljišče.