missing image file missing image file
missing image file missing image file

Photo 1: Letno kopališče Trbovlje. Photo 2: Športni park Rudar. Photo 3: Športno igrišče Partizan. Photo 4: Zunanje športno igrišče Trbovlje.

 

ŠPORTNI OBJEKTI TRBOVLJE

Športna infrastruktura: • Športna dvorana Polaj. • Športni park Rudar. • Letno kopališče Trbovlje. • Športno igrišče Partizan. • Trim steza Mladost. Skupna površina objektov, s katerimi upravlja zavod, je 30.950 m2. Ocenjena vrednost teh objektov je 5 milijonov evrov. Vsako leto jih obišče 310.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Upravljavec: Zavod za šport Trbovlje. Naslov: Rudarska cesta 6, 1420 Trbovlje. Telefon: +386 3 56 25 280. Telefaks: +386 3 50 25 282. E-mail: info@zavodzasporttrbovlje.si. Spletna stran: www.zavodzasporttrbovlje.si. Direktor je Edo Vrabec. Zavod zaposluje 7 delavcev in 8 zunanjih sodelavcev. Pri organizaciji velikih prireditev sodeluje več zunanjih sodelavcev. Upravljavec upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, izvaja letni program športa v občini, organizira športno vzgojo, interesne dejavnosti, športno vadbo, rekreativni šport, gostinsko dejavnost ter prireditve. Letni stroški programov ter upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti so 354.000 evrov.

Športna dvorana Polaj meri 2.850 m2. Tribune v dvorani lahko sprejmejo 1.500 gledalcev. Programi v dvorani vključujejo šolsko športno vzgojo, športno vadbo in tekmovanja v košarki in rokometu, športno rekreacijo ter kulturne in zabavne prireditve. Športno dvorano vsako leto obišče 100.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Športni park Rudar obsega nogometno igrišče s tribuno, atletsko stezo s skakališči in metališči ter objekti športnih klubov. Skupna površina športnega parka je 15.000 m2. Nogometno igrišče meri 105 m x 66 m. Tribune sprejmejo 1.500 gledalcev. Atletske površine vključujejo atletsko stezo, skakališča z napravami za skok v daljavo, troskok in skok v višino. Atletsko metališče omogoča vadbo meta krogle, kopja, diska in kladiva. Športni objekt je namenjen športni vadbi in tekmovanjem v nogometu in atletiki, šolski športni vzgoji in rekreativnemu športu. Vsako leto stadion obišče 130.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Letno kopališče Trbovlje ima veliki plavalni bazen (50 x 25 m), otroški bazen in spremljajoče objekte. Kopališče obsega 5.200 m2. Objekt lahko naenkrat sprejme 500 kopalcev. Program na kopališču vključuje šolsko športno vzgojo, športno vadbo in tekmovanja v plavanju in rekreativno plavanje. Kopališče letno obišče 25.000 kopalcev.

Športno igrišče Partizan je namenjeno predšolskim in šolskim športnim programom, ki ga izvajajo vrtci in šole ter rekreativnemu športu. Igrišče meri 2.900 m2. Vsako leto ga uporablja 50.000 uporabnikov.

Trim steza Mladost meri 5.000 m2. Uporabljajo jo vrtci, šole in rekreativni športniki. Letno jo obišče 5.000 uporabnikov.

 

missing image file missing image file
missing image file missing image file

Photo 5: Športna dvorana Polaj. Photo 6: Igrišče za odbojko na mivki. Photo 7: Družabno srečanje v športni dvorani Polaj. Photo 8: Trim steza Mladost.missing image file