missing image file missing image file
missing image file missing image file

Photo 1: Telovadnica Partizan Vrhnika. Photo 2: Atletski stadion. Photo 3: Igrišča v Športnem parku Vrhnika. Photo 4: Telovadnica Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika.

 

ŠPORTNI OBJEKTI VRHNIKA

Športna infrastruktura: • Športni park Vrhnika. • Telovadniva Partizan. • Telovadnica Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika. Upravljavec športnega parka upravlja tudi z objekti: Cankarjev dom, Cankarjeva rojstna hiša in Galerija Kašča. Skupna površina športnih objektov, s katerimi upravlja zavod, je 24.174 m2. Ocenjena vrednost teh objektov je 5 milijonov evrov. Vsako leto jih obišče 205.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Upravljavec: Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika. Naslov: Tržaška cesta 12, 1360 Vrhnika. Telefon: +386 1 75 06 630. Telefaks: +386 1 75 06 636. E-mail: info@zavod-cankar.si. Spletna stran: www.zavod-cankar.si. Zavod upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, izvaja letni program športa v občini, organizira športno vadbo, rekreativni šport, interesne dejavnosti ter prireditve. Zavod upravlja in vzdržuje tudi kulturne objekte na Vrhniki. Upravljavec ima zaposlenih 11 delavcev in 30 zunanjih sodelavcev. 3 delavci so v zavodu zaposleni preko javnih del. Pri organizaciji velikih prireditev sodeluje več zunanjih sodelavcev. Stroški upravljanja in vzdrževanja športnih objektov so 48.000 evrov na leto. Dodatno zavod porabi 15.000 evrov na leto, za vzdrževanje ostale infrastrukture.

Športni park Vrhnika meri 23.043 m2. Športni park je osrednji in največji športni objekt v Občini. Park vključuje nogometni in atlestki stadion, igrišče za odbojko na mivki, teniška igrišča, igrišče za košarko, večnamenska ploščad in zunanja plavalna bazena z objektom garderob, sanitarij in skladišč. Nogometni stadion ima glavno igrišče, ki meri 104,5 x 70 m in površino 7.315 m2, pomožno nogometno igrišče z merami 110 x 54 m in površino 5.940 m2 ter objekt s štirimi garderobami, tuši in sanitarijami. Atletska steza, ki je pokrita s tenisitom, je dolga 400 m, široka 7,2 m in obsega 2.880 m2. Atlestki stadion ima skakališči za skok v daljino 30 x 4 m in površino 120 m2 ter skok v višino 12 x 12 m in površino 144 m2. Igrišče za odbojko na mivki meri 16 x 8 m (zunanje mere je 26 x 18 m) in ima površino 128 m2. Tri peščena teniška igrišča imajo 24 x 8,3 m igralne površine in skupno površino 598 m2. Igrišče za košarko ima asfaltno prevleko, meri 32 x 18 m in ima površino 576 m2. Večnamenska ploščad ima asfaltno prevleko in vključuje dve igrišči za mali nogomet in košarkarsko igrišče. Ploščad meri 74 x 46 m in ima površino 3.404 m2. Veliki plavalni bazen meri 50 x 18 m. Mali plavalni bazen meri 15,6 x 9,4 m. Skupna površina letnega kopališča je 1.939 m2. Asfaltne površine v športnem parku so bile leta 2006 delno obnovljene vendar potrebujejo nadaljnjo obnovo. Atletsko stezo bo potrebno obnovitiin prekriti s tartanom. V slabem stanju je bazenski kompleks in je od leta 2006 zaprt. Travnate površine v parku so dobro vzdrževane. Asfaltna igrišča uporabljajo šola in športni klubi za šolsko športno vzgojo, interesne dejavnosti in športno vadbo. Na igriščih se odvija tudi športna rekreacija in prireditve. Nogometna igrišča uporabljajo nogometni klubi iz občin Vrhnika in Log-Dragomer. Atletski stadion uporablja šola in atletska sekcija ŠD Vrhnika.

Telovadnica Partizan ima površino 537 m2. Obsega večnamensko športno dvorano, fitnes, savno, garderobe in sanitarije. Večnamenska dvorana meri 22 x 13 m in ima površino 286 m2. Fitnes meri 87 m2. Poslovni in ostali prostori v telovadnici obsegajo 149 m2. Športni objekt uporabljajo izvajalci letnega programa športa v občini, osnovna šola in zunanji najemniki.

Telovadnica Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika meri 594 m2. Objekt obsega večnamensko športno dvorano, ki meri 33 x 18 m. Tribune lahko sprejmejo 300 gledalcev. V objeku sta dve garderobi s sanitarijami. Športni objekt uporabljajo izvajalci letnega programa športa v občini, osnovna šola in zunanji najemniki. V telovadnici organizirajo športna tekmovanja. Letos bo upravljavec obnovil talne obloge in opremo.