missing image file

Photo 1: Športna dvorana Zagorje ob Savi.

 

ŠPORTNI OBJEKTI ZAGORJE OB SAVI

Športna infrastruktura: • Športna dvorana Zagorje ob Savi. • Nogometni stadion. • Pomožno nogometno igrišče. • Nogometno igrišče z umetno travo. • Športni dom Proletarec. • Zunanja športna igrišča. • Strelišče za zračno puško. •Rolkarsko igrišče. Skupna površina objektov s katerimi upravlja zavod je 26.200 m2. Ocenjena vrednost teh objektov je 6,5 milijonov evrov. Vsako leto jih obišče 304.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Upravljavec: Zavod za šport Zagorje ob Savi. Naslov: Cesta 9. avgusta 44, 1410 Zagorje ob Savi. Telefon: +386 3 56 68 255. Telefaks: +386 3 56 68 251. E-mail: zzs-zagorje@siol.net, zavod.za.sport.zagorje@siol.net. Direktor je Boris Vrhovnik. Upravljavec ima zaposlenih 6 delavcev in 2 zunanjih sodelavcev. Pri organizaciji velikih prireditev sodeluje več zunanjih sodelavcev. Upravljavec upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, izvaja letni program športa v občini, organizira športno vzgojo, interesne dejavnosti, športno vadbo, rekreativni šport, kulturno, turistično in gostinsko dejavnost ter prireditve. Letni stroški programov ter upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti so 260.000 evrov.

Športna dvorana Zagorje ob Savi ima površino 2.100 m2. Na tribunah je 800 sedežev. Programi v dvorani vključujejo šolsko športno vzgojo, športno vadbo in tekmovanja v košarki in rokometu, športno rekreacijo ter kulturne in zabavne prireditve. Športno dvorano vsako leto obišče 150.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Nogometni stadion obsega glavno in pomožno igrišče. Skupna površina je 11.500 m2. Tribune sprejmejo 1.000 gledalcev. Glavno igrišče meri 105 x 65 m. Športni objekt je namenjen športni vadbi in tekmovanjem v nogometu. Vsako leto obišče stadion 40.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Nogometno igrišče z umetno travo meri 100 m x 60 m. Skupna površina objekta je 800 m2. Namenjeno je športni vadbi in tekmovanjem za mlajše kategorije v nogometu. Vsako leto ga uporablja 7.000 uporabnikov.

Zunanja športna igrišča Polje, Proletarec in Partizan so osrednje rekreativne površine v Zagorju. Obsegajo asfaltirana igrišča za košarko, rokomet in mali nogomet. Skupna površina igrišč je 2.900 m2. Igrišča so namenjena rekreativni športni vadbi in tekmovanjem v košarki, rokometu in nogometu. Letno jih obišče 55.000 rekreativnih športnikov.

Strelišče za zračno puško je športni objekt, ki meri 200 m2. Namenjen je športni vadbi in tekmovanjem v streljanju z zračno puško. Letno ga uporablja 4.000 športnih strelcev.

Rolkarsko igrišče meri 400 m2. Na igrišču vadijo rolkarji. Uporabljajo ga tudi rekreativni športniki. Na leto ga obišče 3.000 uporabnikov.

 

missing image file missing image file

Photo 2: Nogometni stadion. Photo 3: Športna dvorana Zagorje ob Savi.