missing image file
Photo 1: Letno kopališče Kodeljevo.
 

ŠPORTNI PARK KODELJEVO

Športna infrastruktura: Športni park Kodeljevo leži v Ljubljani ob vznožju Golovca okrog nekdanjega Codellijevega gradu in se s svojim bogatim zelenjem zaje med nekdanje ljubljansko predmestje Poljane, novejše Kodeljevo in najnovejše Nove Poljane. Prve športne objekte v njem je zasnoval že Stanko Bloudek in so bili zgrajeni okrog leta 1960, ko se je v športni park preselila tudi Visoka šola za telesno kulturo. Svojo današnjo podobo je začel Športni park Kodeljevo dobivati, ko so se vanj preselili še moščanski športniki in ostali občani in v njem preživljali svoj prosti čas. Kasneje je bilo v parku zgrajeno še letno kopališče s tremi bazeni, vrsta teniških igrišč in balinišče, nato pa še velika športna dvorana. Tako je danes Športni park Kodeljevo pomembno ljubljansko in slovensko središče športa. V Zvezo športnih društev Slovan, ki je upravljalec Športnega parka Kodeljevo, je danes združenih vrsta društev, tako tekmovalne kot rekreativne športne dejavnosti. Športni park vkjučuje: • Atletski in nogometni stadion Kodeljevo. • Letno kopališče Kodeljevo. • Pokriti bazen Kodeljevo. • Športna dvorana Kodeljevo. • Namiznoteniška dvorana Kodeljevo. • Teniška igrišča. • Pomožno nogometno igrišče z umetno travo. • Zunanja športna igrišča v Športnem parku Kodeljevo. • Otroško športno igrišče. • Balinišče Kodeljevo. • Atletska steza in zunanja igrišča v Mostah. • Zunanja igrišča v Fužinah. Upravljavec športnega parka upravlja tudi z gostinskimi lokali, otroškim igriščem in parkom. Skupna površina objektov, s katerimi upravlja zavod, je 126.652 m2. Ocenjena vrednost objektov je 6,25 milijonov evrov. Vsako leto jih obišče 351.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Upravljavec: Športno rekreacijski center Tivoli, Enota Kodeljevo. Naslov: Gortanova 21, 1000 Ljubljana. Telefon: +386 1 52 01 300. Telefaks: +386 1 52 01 303. E-mail: info@zavod-tivoli.si. Spletna stran: www.zavod-tivoli.si. Direktor zavoda je Roman Jakič. Vodja enote je Alojz Mavrič. Do 1.1.2008 je s Športnim parkom Kodeljevo upravljala Zveza športnih društev Slovan. Zavod Tivoli zaposluje 95 delavcev in več kot 150 zunanjih sodelavcev. Upravljavec upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, izvaja letni program športa v občini, organizira športno vzgojo, interesne dejavnosti, športno vadbo, rekreativni šport, gostinsko dejavnost ter prireditve. Zavod bo letno za programe ter upravljanje in vzdrževanje infrastrukture za šport in prosti čas zagotovil 7 milijonov evrov.

 

missing image file missing image file
missing image file missing image file

Photo 2: Letno kopališče Kodeljevo. Photo 3: Pokriti bazen Kodeljevo. Photo 4: Športna dvorana Kodeljevo. Photo 5: Namiznoteniška dvorana Kodeljevo.

 

Atletski in nogometni stadion sestavljajo glavna tribuna, atletski ter nogometni stadion z glavnim igriščem z naravno travo. Glavna tribuna ima 1.500 sedežev. Na njej lahko stoji 4.000 gledalcev. Atletski stadion ima šest 400-meterskih stez iz tartana, skakališče za skok v daljavo in metališče, ki omogoča vadbo meta krogle, kopja, diska in kladiva. Glavno nogometno igrišče meri 105 m x 69 m. Pomožno nogometno igrišče meri 100 m x 60 m in ima reflektorsko razsvetljavo. Športni objekt je namenjen šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v atletiki in nogometu. Vsako leto obišče stadion 15.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Letno kopališče in pokriti bazen predstavljata največji bazenski kompleks za vodne športe v Ljubljani. Letno kopališče ima dva velika plavalna bazena in dva otroška bazena. Bazen z olimpijskimi dimenzijami 50 m x 25 m in globino vode 2 m, ima tribuno, ki lahko sprejme 500 gledalcev. Bazen ima razsvetljavo in omogoča večerne treninge in tekmovanja v vodnih športnih. Veliki rekreacijski bazen meri 50 m x 20 m. Globina vode v tem bazenu je 1,5 m. Ob bazenu sta dva tobogana in vodna drča. Veliki otroški bazen meri 43 m x 15 m. Globina vode je 0,8 m. Mali otroški bazen, čofotalnik je okrogle oblike s premerom 5m. Na letnem kopališču je bogata gostinska ponudba, otroško igrišče in travnate površine za igre z žogo. Pokriti bazen se postavi s postavitvijo platnene strehe (balona) nad velikim plavalnim bazenom olimpijskih dimenzij in delom tribun. Spremljajoči prostori, ki servisirajo uporabnike pokritega bazena so v upravni stavbi s kotlovnico, trim kabinetom, garderobami in sanitarijami. Temperatura vode v pokritem bazenu je 26 stopinj Celzija, temperatura zraka je 28 stopinj. Športna vadba lahko poteka v 50 m ali 25 m progah. Tribuna pokritega bazena lahko sprejme 200 gledalcev. Bazenski kompleks Kodeljevo vsako leto obišče 80.000 obiskovalcev.

Športna dvorana Kodeljevo obsega veliko in malo športno dvorano. Skupna površina objekta je 3.620 m2. Tribune v veliki športni dvorani imajo 1.540 sedišč. Na tribunah lahko stoji 3.080 gledalcev. Dvorano uporabljajo srednje šole za športno vzgojo, Fakulteta za šport za predavanja, klubi za športno vadbo in tekmovanja in tudi drugi za športno rekreacijo ter različne kulturno zabavne prireditve in shode. Mala športna dvorana meri 20 m x 10 m. V njej športna društva organizirajo vadbo športnega plesa, tae-kwondo-ja in karateja. Športno dvorano vsako leto obišče 125.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Namiznoteniška dvorana Kodeljevo omogoča športno vadbo in tekmovanja ter rekreacijo v namiznem tenisu. V dvorani je stalno postavljenih 8 miz. Dvorana je ozvočena. Objekt vsako leto uporablja 15.000 uporabnikov.

Teniška igrišča v športnem parku so dobro obiskana. Na devetih teniških igriščih letno igra 25.000 uporabnikov. Igralna sezona je od meseca aprila do meseca oktobra. Štiri teniška igrišča so razsvetljena in omogočajo večerno športno vadbo in tekmovanja v tenisu.

Pomožno nogometno igrišče z umetno travo ima reflektorsko razsvetljavo. Igrišče meri 100 m x 60 m. Namenjeno je športni vadbi in tekmovanjem za mlajše kategorije v nogometu. Ker se lahko uporablja tudi ob večerih, ga vsako leto uporablja 35.000 uporabnikov.

Zunanja športna igrišča v Športnem parku Kodeljevo obsegajo asfaltirana igrišča za rokomet in mali nogomet s tribuno ter igrišče za košarko. Skupna površina igrišč je 2.627 m2. Igrišča imajo reflektorsko razsvetljavo, ki omogoča njihovo večerno uporabo. Igrišča so namenjena rekreativni športni vadbi in tekmovanjem. Letno jih obišče 7.000 rekreativnih športnikov.

 
missing image file missing image file

missing image file missing image file

Photo 6: Atletski in nogometni stadion Kodeljevo. Photo 7: Otroško športno igrišče Kodeljevo. Photo 8: Pokriti bazen Kodeljevo. Photo 9: Teniška igrišča Kodeljevo.


missing image file