missing image file

Photo 1: Športni park Ljubljana.

 

ŠPORTNI PARK LJUBLJANA

Športna infrastruktura: • Športni park Ljubljana. • Centralni stadion. • Letno telovadišče Tivoli. • Zunanja športna igrišča po četrtnih skupnostih. • Trim steze. Upravljavec športnega parka upravlja tudi z gostinskimi lokali. Skupna površina objektov s katerimi upravlja zavod je 137.891 m2. Ocenjena vrednost teh objektov je 3,55 milijonov evrov. Vsako leto jih obišče 333.200 uporabnikov in obiskovalcev.

Upravljavec: Športno rekreacijski center Tivoli, Enota Športni park Ljubljana. Naslov: Miličinskega 2, 1000 Ljubljana. Telefon: +386 1 43 25 050. Telefaks: +386 1 43 25 050. E-mail: info@zavod-tivoli.si. Spletna stran: www.zavod-tivoli.si. Direktor zavoda je Roman Jakič. Vodja enote je Milorad Orelj. Do 1.1.2008 je s Športnim parkom Ljubljana in drugimi objekti upravljalo Železničarsko športno društvo Ljubljana. Sedaj s parkom upravlja Zavod ŠRC Tivoli. Centralni stadion je v lasti in upravljanju podjetja Olimpija 2006 d.o.o. Ljubljana. Letno telovadišče Tivoli je v lasti Športnega društva Narodni dom, ki z njim upravlja od 30.11.2007. Zavod ŠRC Tivoli zaposluje 95 delavcev in več kot 150 zunanjih sodelavcev. Upravljavec upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, izvaja letni program športa v občini, organizira športno vzgojo, interesne dejavnosti, športno vadbo, rekreativni šport, gostinsko dejavnost ter prireditve. Zavod bo letno za programe ter upravljanje in vzdrževanje infrastrukture za šport in prosti čas zagotovil 7 milijonov evrov.

Športni park Ljubljana obsega atletsko dvorano, zunanje atletske površine, Holmer steza, nogometni stadion, nogometni igrišči z umetno travo, teniška igrišča, pokrito balinišče in igrišče za odbojko na mivki. Atletska dvorana meri 1.950 m2. Dvorana ima 60-metrsko atletsko tekališče in skakališča za skoke v daljavo, v višino in skoke s palico. Namenjena je zimski športni vadbi atletov. Letno jo uporablja 40.000 uporabnikov. Zunanje atletske površine merijo 33.843 m2. Od tega je 15.843 m2 pokrito s polytanskim tlakom. Metališča za vadbo meta krogle, kopja, diska in kladiva obsegajo 18.000 m2. Zunanje atletske površine so namenjene športni vadbi atletov. Vsako leto na njih vadi 69.000 uporabnikov. Holmer steza meri 1.356 m2. Letno jo uporablja 7.200 uporabnikov. Nogometni stadion meri 29.043 m2. Stadion ima 5 nogometnih igrišč: glavno nogometno igrišče (6.798 m2) prvo pomožno nogometno igrišče (6.936 m2), drugo pomožno nogometno igrišče (6.000 m2), nogometno igrišče z umetno travo z dimenzijami 108 x 70 m in malo nogometno igrišče z umetno travo z dimenzijami 53 x 33 m. Nogometna igrišča so namenjena športni vadbi in tekmovanjem v nogometu ter nogometnim šolam. Vsako leto jih uporablja 74.000 nogometašev. Športni park Ljubljana ima 12 zunanjih teniških igrišč. Njihova površina je 8.208 m2. Namenjena so športni vadbi in tekmovanjem v tenisu, teniškim šolam ter rekreaciji. Vsako leto jih uporablja 28.000 uporabnikov. Pokrito balinišče v športnem parku meri 900 m2. Namenjeno je športni vadbi in tekmovanjem balinarjev ter rekreaciji. Letno ga obišče 6.000 uporabnikov. Igrišče za odbojko na mivki meri 200 m2. Namenjeno je rekreativnemu športu in ga letno obišče 1.200 uporabnikov.

 

missing image file

Photo 2: Holmer steza v Športnem parku Ljubljana.

 

Centralni stadion obsega atletski stadion, nogometni stadion, rokometno in košarkarsko igrišče. Atletski stadion ima površino 4.500 m2. Atletski stadion ima osem stez pokritih s tenisitom ter skakališča z napravami za skok v daljavo, troskok, skok v višino in za skok ob palici. Atletsko metališče omogoča vadbo meta krogle, kopja, diska in kladiva. Stadion je namenjen športni vadbi in tekmovanjem v atletiki ter šolski športni vzgoji. Letno ga uporablja 6.000 uporabnikov. Nogometni stadion ima 3 nogometna igrišča. Nogometni stadion meri 21.500 m2. Glavno nogometno igrišče ima dimenzije 108 x 68 m. Igrišča so namenjena športni vadbi in tekmovanjem nogometnih klubov. Tribune sprejmejo 2.000 gledalcev. Letno jih uporablja 9.000 nogometašev. Ob centralnem stadionu sta rokometno igišče (968 m2) in košarkarsko igrišče (612 m2), ki sta namenjeni rekreaciji in ju letno obišče 4.300 uporabnikov.

Letno telovadišče Tivoli vključuje gimnastično dvorano, atletsko tekališče, igralne travnate površine, zunanja športna igrišča in balinišče. Gimnastična dvorana meri 420 m2. Opremljena je z vsemi telovadnimi napravami in rekviziti. Namenjena je športni vadbi telovadcev. Letno v njej vadi 18.000 športnikov. Atletsko tekališče je pokrito s tartanom. Meri 1.950 m2. Uporabljajo ga za šolsko športno vzgojo in športno vadbo atletov. Letno ga uporablja 12.000 uporabnikov. Igralna travnata površina obsega 3.600 m2. Namenjena je športni vadbi športnikov in rekreativcev. Vsako leto ga uporablja 6.200 uporabnikov. Zunanji športni igrišči za košarko in odbojko merita 612 m2 in 324 m2. Namenjani sta športni rekreaciji. Letno ju uporablja 3.800 rekreativcev. Balinišče meri 180 m2.

Zunanja športna igrišča v 18. četrtnih skupnostih obsegajo 32.081 m2. Igrišča so pomemben prostor v mestnih skupnostih, kjer se družijo mladi ljudje in ga uporabljajo rekreativni športniki. Vsako leto jih obišče nekaj desettisoč mladih.

Tri trim steze obsegajo površino 18.300 m2. Namenjene so sprostitvi in rekreaciji ljudi, ki živijo v mestu. So zelo priljubljeno shajališče rekreativnih športnikov.