missing image file

Dr. Milan Zver

Minister za šolstvo in šport

 

Prav v tem času nas pomlad zvabi, da gremo na sprehod v naravo, obrišemo prah s koles ali pa si nadenemo tekaško opravo nekaj storimo za svoje zdravje. Vse to je dobrodošlo, še boljše pa bi seveda bilo, če bi čez vse leto skrbeli za svojo fizično in psihično kondicijo – tudi pozimi. To možnost nam nudijo športne dvorane, fitnes centri, telovadnice, pokriti bazeni. Da njihova izgradnja ne bi bila prepuščena naključju ali dobri volji peščice, skrbi tudi država oz. ministrstvo za šolstvo in šport, ki vlaga v športno infrastrukturo in bdi nad njenim razvojem.

Športna infrastruktura je osnovni pogoj kakovostne šolske športne vzgoje, ki se ne zaključi, ko otrok po koncu pouka odhiti domov. Želimo si, da bi bile telovadnice in športne dvorane polne tudi popoldan in da bi se otroci odločali za kakovostnejše načine preživljanja prostega časa. Zato jih moramo že zgodaj spodbujati, kajti vzorce, ki jih razvijemo v otroštvu, ponavljamo tudi v odrasli dobi.

Država to počne na najrazličnejše načine in s številnimi ukrepi podpira razvoj športa v vseh njegovih pojavnih oblikah, predvsem s financiranjem razvoja sodobne športne infrastrukture in kakovostnih športnih programov. S tem izražamo tudi odgovornosti do tistega, kar je družbi najdragocenejše – to je njen mladi rod. Izkoristimo športne programe in infrastrukturo, ki so nam na voljo, ter bodimo zgled z izbiro zdrave alternative.