missing image file

Jože Jenšterle

Predsednik Združenja športnih centrov Slovenije

 

Publikacija prikazuje infrastrukturo za šport in prosti čas v Sloveniji. Z njo izpopolnjujemo informacijski sistem, ki je pomemben za razvoj šolske športne vzgoje, rekreacije, športa, prireditev, gospodarstva in zakonodaje s tega področja. Publikacija je namenjena trženju storitev na slovenskem in mednarodnih trgih.

Podatki o športnih centrih bodo uporabljeni pri načrtovanju, gradnji, upravljanju in vzdrževanju infrastrukture za šport in prosti čas v občinah, bodočih pokrajinah in na nivoju države. Publikacija je namenjena iskanju najboljših rešitev pri zagotavljanju trajnostnega razvoja okolja in družbe, učinkovitega socialnega managementa, razvoju novih programov ter uvajanju novih tehnologij.

Uspešen razvoj infrastrukture za šport in prosti čas je pogojen s pripravo:

  • standardov in normativov načrtovanja, gradnje, upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas,
  • novimi programi visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja,
  • sistemom (mrežo) lokalnih, regijskih, državnih panožnih in posebnih športnih centrov ter sistem certificiranja,
  • programi trženja storitev športnih centrov na slovenskem in mednarodnih trgih.

Za razvoj infrastrukture za šport in prosti čas ter kakovostnejše storitve, bodo morale država in občine zagotoviti boljše delovne pogoje za ljudi, ki upravljajo in vzdržujejo infrastrukturo.

Podatke za katalog so zbrali upravljavci infrastrukture. Uredilo jih je Združenje športnih centrov Slovenije in jim dodalo podatke iz uradnih statističnih virov. Izdajo kataloga so podprli Ministrstvo za šolstvo in šport, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez ter Fundacija za šport.

Združenje bo v prihodnjem letu izdalo Katalog 2009.