missing image file

Mag. Janez Kocijančič

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez

 

S povečevanjem razpoložljivega prostega časa in s širjenjem zavesti o zdravem življenju šport postaja vse pomembnejša dejavnost v sodobni družbi. Športna tekmovanja in športna vadba – od rekreativne do vrhunske - ni možna brez odličnih športnih objektov in centrov.

V Olimpijskem komiteju Slovenje z zadovoljstvom ugotavljamo da se na tem področju stanje v Sloveniji izboljšuje, tako z relativno velikimi finančnimi naložbami kot z učinkovitim strokovnim upravljanjem naših objektov in centrov. Pomemben korak v pravo smer je tudi ustanovitev in delovanje Združenja športnih centrov Slovenije. Združenje je zasnovalo smele načrte delovanja in prvi dosežki se že kažejo. Velik in pomemben korak naprej je tudi pričujoča publikacija

Zdi se mi prav da se naša pa tudi zainteresirana tuja javnost seznani z razvejano in kakovostno ponudbo slovenskih športnih centrov. To bo koristilo tako obveščenosti kot medsebojnemu sodelovanju. Zato v imenu Olimpijskega komiteja publikacijo pozdravljam in ji želim srečno pot v naš športno prakso.