missing image file

Photo 1: Športna dvorana Ljutomer.

 

ŠPORTNI OBJEKTI LJUTOMER

Športna infrastruktura: • Športna dvorana ob osnovni šoli. • Športno-rekreacijski center Ljutomer – teniška igrišča, letno kopališče, nogometno igrišče s pomožnim igriščem in atletsko stezo. Skupna površina objektov je 22.890 m2. Ocenjena vrednost objektov znaša 656.000 evrov. Vsako leto športne objekte obišče 8.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Upravljavec: Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer. Naslov: Ormoška 22, 9240 Ljutomer, Slovenija. Telefon: +386 2 58 58 960, +386 2 58 58 962. E-mail: branko.znidaric@simljutomer.si. Spletna stran: www.simljutomer.si. Javni zavod za občino Ljutomer, vzdržuje športne objekte, s katerimi neposredno upravljajo športna društva. Upravljavci in površine teh športnih objektov so: ŠD Mala Nedelja (1.600 m2), ŠD Železne dveri (smučišče – 5.000 m2), Strelsko društvo Mesto Ljutomer (120 m2), ŠD Pristava (1.000 m2), ŠD Cven (10.842 m2), Nogometni klub Ljutomer (20.090 m2), TŠD Branek Branoslavci (900 m2), TVD Partizan Ljutomer (8.080 m2), Kasaški klub Ljutomer (18.180 m2), Ribiška družina Ljutomer (4.140 m2), ŠD Šalinci-Krištavci-Grlava (1.320 m2), ŠD Stročja vas (364 m2), ŠRD Kostanjevica (1.250 m2), KMN Železne dveri (igrišče – 800 m2) in ŠD Rudar Presika (1.600 m2). Direktor je Branko Žnidarič. Zavod zaposluje 4 delavce. Za programe najame zunanje sodelavce. Stroški izobraževalnim, mladinskih in športnih programov ter upravljanja in vzdrževanja športne infrastrukture so 109.000 evrov na leto.

Športna dvorana v Ljutomeru meri 1.500 m2. Namenjena je šolski športni vzgoji učencev osnovne šole, programom Športne zveze Ljutomer, občinskim športnim programom za otroke in mladino ter športnim igram in ligaškim športnim tekmovanjem. Letno jo obišče preko 6.000 obiskovalcev.

Športno-rekreacijski center vključuje teniška igrišča v površini 1.300 m2, letno kopališče z bazenom 50 x 25 m, nogometno igrišče s pomožnim igriščem in atletsko stezo (tenisit) v površini 20.090 m2. V centru se izvaja športna vadba za domicilna športna društva, programi za otroke in mladino, ligaška športna tekmovanja ter rekreacija za občane. Letno obišče center preko 6.000 uporabnikov.

 

missing image file missing image file
missing image file missing image file

Photo 2: Športna dvorana Ljutomer. Sport hall Ljutomer. Photo 3: Kopališče Ljutomer. Summer swimming pool Ljutomer. Photo 4: Kopališče Ljutomer. Summer swimming pool Ljutomer. Photo 5: Nogometno igrišče. Football field.