missing image file

Photo 1: Jadralna regata v Izoli.

 

ŠPORTNI OBJEKTI IZOLA

Športna infrastruktura: • Mestni stadion Izola. • Nogometni stadion Malija. • Športna dvorana Livade. • Športna dvorana v Kraški. • Nogometni igrišči z umetno travo. • Jadralni klub Burja. • Jadralni klub Olimpic. • Veslaški klub Argo. • Telovadnica Arigoni. • Balinišče Arigoni. • Balinišče Korte. • Balinišče v Jagodju. Zavod upravlja z Galerijo Alga, Kinom Odeon, taborom v Jagodju, društvenimi prostori in gostinskimi lokali. Skupna površina objektov, s katerimi upravlja zavod, je 38.525 m2. Ocenjena vrednost teh objektov je 5 milijonov evrov. Vsako leto jih obišče 520.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Upravljavec: Center za kulturo, šport in prireditve Izola. Naslov: Kraška 1, 6310 Izola. Telefon: +386 5 64 03 540. Telefaks: +386 5 64 03 539. E-mail: info@cksp-izola.si. Spletna stran: www.cksp-izola.si. Direktor je Aleksander Janev. Zavod zaposluje 25 delavcev in zunanje sodelavce po potrebi (30). Upravljavec upravlja in vzdržuje infrastrukturo za kulturo, šport in prosti čas, izvaja letni program športa v občini, organizira interesne dejavnosti, športno vadbo, rekreativni šport, kulturno, turistično in gostinsko dejavnost ter prireditve. Zavod letno nameni 5.024.000 evrov za kulturne, turistične in športne programe ter upravljanje in vzdrževanje infrastrukture za kulturo, šport in prosti čas.

Športna dvorana Livade je osrednji objekt za kulturne in športne prireditve v občini. Dvorana meri 2.600 m2 in na tribune sprejme 2.000 obiskovalcev. Program vključuje tudi šolsko športno vzgojo, športno vadbo in tekmovanja v košarki, rokometu, odbojki, športni rekreaciji ter raznovrstne družabne, kulturne in zabavne prireditve. V dvorani potekajo športne šole in tečaji. Letno dvorano obišče preko 110.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Športna dvorana v Kraški je športni objekt, ki je namenjen šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v kolektivnih športih in športni rekreaciji. Dvorana meri 2.000 m2. Tribune sprejmejo 500 gledalcev. Dvorano letno uporablja 40.000 uporabnikov.

Mestni stadion Izola meri 10.500 m2. Nogometno igrišče meri 106 m x 66 m. Stadion je opremljen s pomožnimi prostori, ki omogočajo športno vadbo in tekmovanja. Športni objekt uporablja lokalni nogometni klub. Športni objekt je namenjen športni vadbi in tekmovanjem v nogometu. Športni objekt letno obišče 40.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Nogometni stadion Malija meri 9.000 m2. Stadion je opremljen z garderobnimi in sanitarnimi prostori. Nogometno igrišče meri 104 m x 66 m. Športni objekt je namenjen športni vadbi in tekmovanjem v nogometu. Športni objekt letno obišče 20.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Telovadnica Arigoni je športni objekt, ki je namenjen šolski športni vzgoji, športni vadbi v kolektivnih športih in športni rekreaciji. Dvorana meri 1.000 m2 in jo letno uporablja 55.000 uporabnikov.

Jadralni klub Burja je osrednji jadralni športni objekt v občini. Objekt meri 450 m2 in vključuje poslovne prostore, garderobe in sanitarije ter delavnico za vzdrževanje čolnov. Namenjen je športni vadbi in tekmovanjem v jadranju ter vzdrževanju jadrnic. Jadralni center vsako leto uporablja 25.000 uporabnikov.

Nogometni igrišči z umetno travo sta osrednji športno-rekreativni objekt v Izoli saj ju letno uporablja 90.000 uporabnikov. Objekt je najsodobneje opremljen in namenjen športni vadbi in tekmovanjem v nogometu ter rekreaciji. Igrišči merita 6.000 m2.

Balinišča Arigoni, Korte in »v Jagodju« so pomembni športno-rekreativni objekti, ki jih letno obišče 40.500 uporabnikov in obiskovalcev. Skupaj merijo 1.980 m2. Namenjeni so športni vadbi, tekmovanjem in rekreaciji v balinanju.

 

missing image file missing image file
missing image file missing image file

Photo 2: Jadralna regata v Izoli. Photo 3: Nogometno igrišče z umetno travo. Photo 4: Jadra. Photo 5: Jadralni klub Burja.