missing image filemissing image file
missing image file
Foto 1: Športni park Nova Gorica. Foto 2: Kajakaški center na Soči. Foto 3: Mestno kopališče Nova Gorica.
 

ŠPORTNI OBJEKTI NOVA GORICA

Športna infrastruktura: • Športni park Nova Gorica. • Mestno kopališče - olimpijski bazen. • Pomožno nogometno igrišče ob Kornu. • Kajakaški center na Soči. • Kotalkališče. • Dvorana za namizni tenis. • Trim steza • Skupna površina objektov in površin, s katerimi upravlja zavod je 61.881 m2. Ocenjena vrednost teh objektov je 6,7 milijonov evrov. Vsako leto jih obišče okoli 800.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Upravljavec: Javni zavod za šport Nova Gorica. Naslov: Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica. Telefon: +386 5 33 02 020. Telefaks: +386 5 330 20 25. E-mail: info@sz-ng.si. Spletna stran: www.sz-ng.si. Direktor je Uroš Jug. Zavod ima 19 redno zaposlenih delavcev in 25 zunanjih sodelavcev. Pri organizaciji velikih prireditev sodeluje več zunanjih sodelavcev. Upravljavec upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, izvaja dogovorjen letni program športa v občini, daje v najem objekte za športno vzgojo, za interesne dejavnosti, treniranje, rekreativni šport, tekmovanja ter druge prireditve. Zavod letno porabi cca 750.000 evrov za upravljanje in vzdrževanje infrastrukture ter programe za šport in prosti čas.

Športni park Nova Gorica je eden izmed največjih športnih kompleksov v državi. Skupaj obsega 40.468 m2 objektov in površin. Vsako leto športni park obišče okoli 600.000 uporabnikov in obiskovalcev. V parku so atletski in nogometni stadion, nogometno igrišče z umetno travo, mestno kopališče – olimpijski bazen, športna dvorana Balon, telovadnica Partizan, teniški center, fitnes center, zunanje balinišče, pokrito balinišče ter zunanji igrišči za košarko in odbojko. Atletski stadion ima osem stez, skakališča za skok v daljavo, troskok, skok v višino in skok ob palici ter metališča. Metališča omogočajo vadbo in tekmovanja v suvanju krogle, metu kopja in diska na glavnem stadionu, trening diska in met kladiva pa na objektih izven športnega parka. Atletske površine merijo 5.200 m2. Glavno nogometno igrišče meri 7.500 m2. Na pokritih tribunah je 2.500 sedežev, na vzhodni tribuni se lahko postavi dodatnih 1.000 sedežev na montažnih tribunah. Stadion ima licenco UEFA za mednarodne tekme. Letno atletski in nogometni stadion obišče preko 110.000 ljudi. Nogometno igrišče z umetno travo tretje generacije je sodoben objekt, ki meri 9.000 m2. Letno ga uporablja preko 30.000 nogometašev. Mestno kopališče obsega zunanji olimpijski bazen 50 x 21 m, dva manjša zunanja otroška bazena in manjši zimski bazen za učenje plavanja za vrtce in osnovne šole ter organizirano vadbo (rekreacija in fizioterapija). Kopališki kompleks uporablja letno okrog 28.000 obiskovalcev. Športna dvorana’’ Balon’’ ima 50 sedežev in je namenjena športni vadbi in tekmovanjem pretežno športnim igram, dopoldan pa šolskim športnim programom. Vsako leto jo obišče okoli 150.000 uporabnikov. Športna dvorana - telovadnica Partizan je večnamenski objekt, ki je namenjen gimnastiki, športnemu plesu, borilnim veščinam, rekreaciji in šolskim športnim programom. Meri 650 m2. Letno jo obišče okoli 150.000 uporabnikov.

 

missing image file missing image file
missing image file missing image file
Foto 4: Športni park Nova Gorica. Foto 5: Marlene Ottey vadi na atletskem stadionu. Foto 6: Nogometni stadion. Foto 7: Nogometna igrišča. Football playgrounds.

 

Teniški center ima 6 zunanjih peščenih in dve asfaltni igrišči ter servisni objekt, ki skupaj merijo 5.767 m2. Pozimi sta dve igrišči pokriti z balonom. Vsako leto center obišče 30.000 tenisačev. V Športnem parku Nova Gorica je zunanje in pokrito balinišče, ki imata skupaj osem stez s površino 1.358 m2. Preko 20.000 balinarjev uporablja objekt vse leto. Fitnes center meri 246 m2, je dobro obiskan, namenjen pa je pretežno treningu športnikov. Letno ga uporablja preko 30.000 obiskovalcev. Zunanja igrišča za košarko in odbojko z umetno maso, merijo 1.000 m2. Skozi vse leto jih uporablja preko 32.000 rekreativnih športnikov in dijakov.

Pomožno nogometno igrišče ob Kornu s spremljajočimi objekti meri skupaj 12.100 m2. Igrišče je postavljeno v zeleno naravno okolje in je namenjeno pretežno vadbi nogometašev. Letno ga obišče 10.000 uporabnikov.

Kajakaški center na Soči v Solkanu je državni center za kajakaški šport. Objekt v velikosti 544 m2, vključuje poslovne prostore, garderobe in sanitarije ter delavnico za vzdrževanje čolnov. Center je v neposredni bližini vrhunske slalom kajak proge na divjih vodah. Center vsako leto uporablja 25.000 uporabnikov.

Trim steza Panovec je vključena v rekreacijsko cono Panovec v neposredni bližini mesta. Dolga je 2,2 km in obsega 7.000 m2 urejenih površin za rekreativno vadbo. Je zelo popularen objekt, ki ga letno uporablja 150.000 uporabnikov.

Kotalkališče in dvorana za namizni tenis - zunanji objekt je namenjen umetnostnemu kotalkanju na betonski podlagi. V sklopu kompleksa je manjša dvorana za vadbo kotalkarjev začetnikov, namenjena predvsem vadbi in tekmovanjem v namiznem tenisu.