missing image file missing image file

Photo 1: Nogometni stadion Sežana. Photo 2: Športna dvorana Sežana.

 

ŠPORTNI OBJEKTI SEŽANA

Športna infrastruktura: • Atletski stadion Sežana. • Nogometni stadion Sežana. • Športna dvorana Sežana. • Športna dvorana srednje šole. • Športna dvorana Dutovlje. • Telovadnica Sežana. • Plesna in baletna dvorana. • Balinarska dvorana Sežana. • Pomožno nogometno igrišče. • Večnamensko igrišče s športnim tlakom. • Zunanja večnamenska igrišča. • Igrišče za odbojko na mivki. Zavod upravlja tudi z Mladinskim hotelom Pliskovica in Mladinskim centrom Podlaga. Skupna površina objektov s katerimi upravlja zavod je 28.302 m2. Ocenjena vrednost teh objektov je 3,3 milijonov evrov. Vsako leto jih obišče 320.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Upravljavec: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana. Naslov: Kosovelova ulica 5, 6210 Sežana. Telefon: +386 5 73 01 480. Telefaks: +386 5 73 01 481. E-mail: info@sport-sezana.com. Spletna stran: www.sport-sezana.com. Direktor je Božo Dragan. Zavod zaposluje 11 delavcev in 70 zunanjih sodelavcev. Pri organizaciji velikih prireditev sodeluje več zunanjih sodelavcev. Upravljavec upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, izvaja letni program športa v občini, organizira športno vzgojo, interesne dejavnosti, športno vadbo, rekreativni šport, kulturno, turistično in gostinsko dejavnost ter prireditve. Zavod letno nameni 850.000 evrov za turistične, športne in prostočasne programe ter upravljanje in vzdrževanje infrastrukture za šport in prosti čas.

Športna dvorana Sežana je osrednji športni objekt v občini. Dvorana meri 1.800 m2. Tribune sprejmejo 800 gledalcev. Športni objekt je namenjen šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v košarki, rokometu, odbojki, športni rekreaciji in kulturno-zabavnim prireditvam. V dvorani potekajo športne šole in tečaji. Letno dvorano obišče preko 176.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Športna dvorana srednje šole Sežana je šolski športni objekt, ki je namenjen šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v kolektivnih športnih in športni rekreaciji. Dvorana meri 1.400 m2. Tribune sprejmejo 500 gledalcev. Dvorano letno uporablja 22.000 uporabnikov.

Športna dvorana Dutovlje meri 1.125 m2. Tribune imajo 400 sedežev. Športni objekt je namenjen šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v dvoranskih športnih, odbojki, športni rekreaciji in kulturno-zabavnim prireditvam. V dvorani potekajo športne šole in tečaji. Letno dvorano obišče preko 48.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Nogometni stadion stoji v središču mesta in meri 7.038 m2. Nogometno igrišče meri 104 m x 66 m. Tribuna sprejme 800 gledalcev. Stadion je opremljen s pomožnimi prostori, ki omogočajo športno vadbo in tekmovanja. Športni objekt uporablja lokalni nogometni klub. Stadion letno uporablja 10.500 uporabnikov.

Atletski stadion je lociran v središču Sežane. Na sredi stadiona je nogometno igrišče, okoli njega pa atletske steze, skakališča z napravami za skok v daljavo, troskok in skok v višino. Atletsko metališče omogoča vadbo meta krogle, kopja, diska in kladiva. Ob atletski stezi je igrišče za odbojko na mivki. Atletska steza meri 300 m in ima 4 tekaške proge. Pomožno nogometno igrišče meri 100 m x 50 m. Športni objekt je namenjen šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v atletiki in nogometu. Športni objekt letno obišče 40.000 uporabnikov.

Zunanja večnamenska igrišča merijo skupaj 2.400 m2. Namenjena so športni vadbi in tekmovanja v rokometu, košarki, malem nogometu in športni rekreaciji. Letno jih uporablja 20.500 športnikov in rekreativnih športnikov.

Plesna dvorana je osrednji objekt v občini za plesne tečaje, razvoj športnega plesa in plesna tekmovanja. Dvorana meri 400 m2. Plesno dvorano letno uporablja 14.400 športnih plesalcev in udeležencev plesnih tečajev. Občina Sežana je ena izmed redkih slovenskih občin, ki imajo primeren objekt za športni ples.

 

missing image file missing image file
Photo 3: Večnamensko igrišče s športnim tlakom. Photo 4: Plesna in baletna dvorana.


missing image file