missing image file

Photo 1: Športna dvorana Vransko.

 

ŠPORTNA DVORANA VRANSKO

Športna infrastruktura: • Športna dvorana Vransko. Zavod upravlja tudi s Kulturnim domom Vransko in Schwentnerjevo hišo. Skupna površina objektov, s katerimi upravlja zavod, je 2.917 m2. Ocenjena vrednost teh objektov je 3,79 milijonov evrov. Vsako leto jih obišče 19.600 uporabnikov in obiskovalcev.

Upravljalec: Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko. Naslov: Vransko 134, 3305 Vransko. Telefon: +386 3 70 31 211, GSM +386 31 21 02 98. Telefaks: +386 3 70 31 215. E-mail: zkts.vransko@siol.net. Spletna stran: www.vransko.si. Direktorica je Suzana Felicijan Bratož. Zavod zaposluje 1 delavko, pogodbeno sodelavko in 4 zunanje sodelavce. Pri organizaciji velikih prireditev sodeluje več zunanjih sodelavcev. Upravljavec upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, izvaja letni program športa v občini, organizira športno vzgojo, interesne dejavnosti, športno vadbo, rekreativni šport, kulturno, turistično in gostinsko dejavnost ter prireditve. Letni stroški programov ter upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti so 55.000 evrov.

Športna dvorana Vrana je bila zgrajena v letu 2007. Njena površina je 2.017 m2. Na tribunah dvorane je 500 sedežev. Športni objekt obsega veliko dvorano in malo dvorano za fitnes in programe za oblikovanje telesa. V dvorani je plezalna stena. Ob dvorani je večnamensko športno igrišče s športnim tlakom ter otroško športno igrišče. Programi v dvorani vključujejo šolsko športno vzgojo, športno vadbo in tekmovanja v košarki in rokometu, športno rekreacijo ter kulturne in zabavne prireditve. Načrtujejo, da bo dvorano in druge objekte letno obiskalo 13.000 uporabnikov in obiskovalcev.

 

missing image file missing image file
missing image file missing image file

Photo 2: Večnamensko športno igrišče na Vranskem. Photo 3: Velika dvorana. Photo 4: Otroško športno igrišče. Photo 5: Plezalna stena v dvorani.missing image file