missing image file

Photo 1: Športna dvorana Zlatorog Celje.

 

ŠPORTNI OBJEKTI CELJE

Športna infrastruktura: Celje ima del najpomembnejše državne športne infrastrukture. To sta predvsem nogometni stadion Petrol Arena in športna dvorana Zlatorog Celje. V teh športnih objektih vadijo in tekmujejo celjski nogometni in rokometni klub ter državne reprezentance Slovenije. Javni gospodarski zavod upravlja s športno infrastrukturo: • Nogometni stadion Petrol Arena. • Športna dvorana Zlatorog Celje. • Letno kopališče Celje. • Dvorana Golovec. • Drsališče Celje. • Smučišče Celjska koča. Skupna površina objektov s katerimi upravlja javni gospodarski zavod je 227.779 m2. Ocenjena vrednost teh objektov je 20,8 milijonov evrov. Vsako leto jih obišče 172.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Upravljavec: Javni gospodarski zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje (ZPO Celje). Naslov: Dečkova cesta 1, 3000 Celje. Telefon: +386 3 42 82 650. Telefaks: +386 3 42 82 668. E-mail: zpo@celje.si. Spletna stran: www.zpo.si. Direktor je Ivan Pfeifer. Zavod zaposluje 12 delavcev, 4 delavce preko javnih del in 80 pogodbenih zunanjih sodelavcev. Upravljavec upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, parkirišča in drugo komunalno infrastrukturo, izvaja letni program športa v občini, organizira športno vadbo, rekreativni šport, gostinsko dejavnost ter prireditve. Zavod letno zagotovi 1.419.000 evrov za programe ter upravljanje in vzdrževanje infrastrukture za šport in prosti čas.

Nogometni stadion Petrol Arena je največji nogometni stadion v državi, na katerem se igrajo mednarodne tekme slovenske nogometne reprezentance. Stadion ima kompletne spremljajoče prostore, ki zagotavljajo najvišje standarde mednarodnih športnih tekmovanj. V objektu je nakupovalno središče in pokrito parkirišče za 1.200 vozil. Površina stadiona je 6.319 m2. Ostale spremljajoče servisne površine merijo 9.600 m2. Tribune na stadionu sprejmejo 10.000 obiskovalcev. Športni objekt je namenjen športni vadbi in tekmovanjem v nogometu. Stadion letno obišče 50.000 uporabnikov in obiskovalcev.

 

missing image file missing image file
missing image file missing image file

Photo 2: Nogometni stadion Petrol Arena Celje. Photo 3: Športna dvorana Zlatorog Celje. Photo 4: Tekma slovenske reprezentance na nogometnem stadionu Petrol Arena Celje. Photo 5: Tekma slovenske reprezentance v športni dvorani Zlatorog Celje.

 

Športna dvorana Zlatorog Celje je najsodobnejši športni objekt, ki ga uporablja Rokometni klub Pivovarna Laško. V dvorani so se igrale tekme Evropskega rokometnega prvenstva v letu 2004. Dvorana meri 10.000 m2. Spremljajoči prostori obsegajo skupaj 35.227 m2. Tribune sprejmejo 4.500 gledalcev. Kapaciteta uporabe dvorane je 1.700 ur na leto. Športni objekt je namenjen športni vadbi in tekmovanjem v košarki, rokometu, odbojki, športni rekreaciji in kulturno-zabavnim prireditvam. Dvorano vsako leto vsako leto obišče 70.000 obiskovalcev.

Letno kopališče Celje ima veliki plavalni bazen (50 x 25 m) in dva otroška bazena. Površina letnega kopališča je 24.008 m2. Objekt lahko naenkrat sprejme 1.000 kopalcev. Športno-rekreativni objekt je namenjen rekreativnemu plavanju, športni vadbi in tekmovanjem v vodnih športih. V objektu potekajo šole plavanje in otroški programi. Kopališče obratuje 700 ur na leto. Prodajo 20.000 vstopnic.

Dvorana Golovec je večnamenski športno-rekreacijski objekt, ki meri 44.956 m2. Dvorana A meri 6.242 m2. Dvorana B meri 5.496 m2. V dvorani B so: pokriti 25-metrski bazen, kegljišče, savna, gostinski lokal in servisne dejavnosti. Bazen lahko istočano sprejme 200 kopalcev. Tribune na bazenu sprejmejo 250 gledalcev. Športni objekt je namenjen šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v vodnih športih, rekreativnemu plavanju, igram z žogo in kegljanju. V objektu potekajo šole plavanje in otroški programi. Dvorana A obratuje 1.400 ur na leto. Pokriti bazen obratuje 600 ur na leto. Prodajo 13.000 vstopnic kopalcem. Kegljišče obratuje 1.350 ur na leto.

Drsališče Celje je športno-rekreacijski objekt, ki meri 3.695 m2. Ostale spremljajoče površine merijo 6.384 m2. Letno obratuje 700 ur. Upravljavec proda 8.000 vstopnic za drsanje na leto. V objektu potekajo šole drsanja, športna vadba in tekmovanja v hokeju na ledu ter rekreativno drsanje.

Smučišče Celjska koča je obnovljeno in opremljeno s sodobnimi vlečnicami. Del smučišča se bo dogradil v prihodnjem obdobju. Hotel celjska koča nudi prenočitvene, gostinske in servisne storitve za smučarje. Letno prodajo 16.000 vstopnic za smučanje. Pokriti objekti na smučišču merijo 748 m2. Površina smučišča je 107.995 m2.

 
missing image file missing image file
missing image file missing image file

Photo 6: Hotel Celjska Koča. Photo 7: Smučišče Celjska koča. Photo 8: Atletska steza Celje. Photo 9: Športna dvorana Zlatorog Celje.