missing image file

Photo 1: Športna dvorana Mozirje.

 

ŠPORTNI OBJEKTI MOZIRJE

Športna infrastruktura: • Športna dvorana Mozirje. • Športni park Mozirje. • Slomškova dvorana. • Dvorana TVD Partizan. • Atletski stadion pri Osnovni šoli Mozirje. Skupna površina objektov je 22.278 m2. Ocenjena vrednost teh objektov je 4 milijone evrov. Ocena letnega obiska je 60.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Upravljavec: Javni zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje. Naslov: Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje. Telefon: +386 3 83 93 334. Telefaks: +386 3 83 93 305. E-mail: ztksm@siol.net. Spletna stran: www.ztksm-mozirje.si. Direktorica zavoda je Biserka Povše Tasić. Upravljavec zaposluje 3 delavce in 5 zunanjih sodelavcev. Pri organizaciji velikih prireditev sodeluje več zunanjih sodelavcev. Upravljavec upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, izvaja letni program športa v občini, organizira športno vzgojo, interesne dejavnosti, športno vadbo, rekreativni šport, kulturno, turistično in prireditve. Zavod bo letno za programe ter upravljanje in vzdrževanje infrastrukture za šport in prosti čas zagotovil 100.000 evrov. Javni zavod upravlja s Športno dvorano Mozirje, z drugimi objekti upravljajo športna društva, osnovna šola in občina.

Športna dvorana Mozirje je večnamenski športni objekt, ki omogoča raznovrstne športne in rekreativne programe. Površina športne dvorane je 2.500 m2. Športni objekt obsega glavno dvorano, dve manjši dvorani, garderobe in sanitarije, pomožne prostore in skladišče. Glavna dvorana se s pregradnimi stenami predeli v tri manjše dvorane. Tribune sprejmejo 400 gledalcev. Športna dvorana je prireditveni center občine. Namenjena je tudi šolski športni vzgoji, športni rekreaciji v dvoranskih športih, športni vadbi in tekmovanjem v košarki, rokometu, odbojki in nogometu. V centru organizirajo programe za oblikovanje telesa, za starejše občane in ženske. Dvorana je pričela obratovati v letu 2008.

Športni park Mozirje je največji športni kompleks v občini. Meri 12.178 m2. Športni park obsega: veliko nogometno igrišče z naravno travo s površino 8.250 m2, pomožno nogometno igrišče z naravno travo s površino 310 m2, malo nogometno igrišče z asfaltno prevleko s površino 1.125 m2, igrišče za košarko z asfaltno prevleko s površino 800 m2 in montažnimi tribunami, igrišče za odbojko na mivki s površino 250 m2 in montažnimi tribunami, poslovni objekt s pisarnami, garderobami in sanitarijami s površino 193,20 m2, tribune ob velikem nogometnem igrišču s površino cca. 1.000 m2 in stojišči za cca. 600 gledalcev, brunarico ob malem nogometnem igrišču ter brunarico ob velikem nogometnem igrišču. Objekti in površine v športnem parku se uporabljajo za športno vadbo in tekmovanja v nogometu, malem nogometu, odbojko na mivki, košarki in športni rekreaciji. Športni park letno uporablja 20.000 športnikov in rekreativcev.

Atletski stadion pri Osnovni šoli Mozirje. Stadion obsega atletsko stezo s štirimi tekaškimi progami s tartanom, skakališče za skok v daljavo, troskok in skok v višino. Program vključuje šolsko športno vzgojo in športno vadbo atletike.

 
missing image filemissing image file
missing image file

Photo 2: Športna dvorana Mozirje. Photo 3: Plezalna stena. Photo 4: Montažne tribune.missing image file