missing image file

Photo 1: Športni park Slovenska Bistrica.

 

ŠPORTNI OBJEKTI SLOVENSKA BISTRICA

Športna infrastruktura: • Športna dvorana Slovenska Bistrica. • Športni park Slovenska Bistrica. • Športna dvorana za zimsko vadbo. • Letno kopališče Slovenska Bistrica. • Telovadnice. • Zunanja športna igrišča. • Nogometna igrišča. Skupna površina objektov je 90.600 m2. Ocenjena vrednost objektov je 5 milijonov evrov. Vsako leto uporablja te objekte 105.500 uporabnikov in obiskovalcev.

Upravljavec: Zavod za šport Slovenska Bistrica. Naslov: Partizanska 35, 2310 Slovenska Bistrica. Telefon: +386 2 80 50 680. Telefaks: +386 2 80 50 686. E-mail: zzsb@siol.net. Spletna stran: www.jzs-sb.si. Direktor zavoda je Marjan Štimec. Upravljavec upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, izvaja letni program športa v občini, organizira športno vzgojo, interesne dejavnosti, športno vadbo, rekreativni šport, gostinsko dejavnost ter prireditve. Upravljavec ima zaposlenih 8 delavcev in 10 zunanjih sodelavcev. Pri organizaciji velikih športnih prireditev sodeluje več zunanjih sodelavcev. Upravljanje in vzdrževanje vseh objektov stane preko 260.000 evrov.

Športna dvorana Slovenska Bistrica meri 1.700 m2. Na tribunah je prostor za 500 obiskovalcev. Dvorana je namenjena šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v rokometu, košarki, odbojki, dvoranskemu nogometu. V dvorani organizirajo kulturne, družabne in zabavne prireditve. Športni objekt vsako leto obišče 30.000 uporabnikov in obiskovalcev prireditev.

 

missing image file missing image file
missing image file missing image file

Photo 2: Teniška igrišča. Photo 3: Športna dvorana za zimsko vadbo. Photo 4: Letno kopališče. Photo 5: Športna dvorana Slovenska Bistrica.

 

Športni park Slovenska Bistrica meri 30.000 m2. Športni objekt sestavljajo glavna tribuna, atletski stadion, nogometni stadion z glavnim igriščem z naravno travo in spremljajočimi objekti. Glavna tribuna ima 800 sedežev. Atletski stadion ima osem 400-meterskih stez iz tartana, skakališče za skok v daljavo in metališče, ki omogoča vadbo meta krogle, kopja, diska in kladiva. Glavno nogometno igrišče meri 105 m x 69 m. Športni objekt je namenjen šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v atletiki in nogometu. Športni park gosti 40.000 uporabnikov in obiskovalcev na leto.

Športna dvorana za zimsko vadbo je postavljena v glavno tribuno atletskega in nogometnega stadiona. Dvorana meri 1.600 m2. Dvorana ima šest 60-merskih tekaških prog iz tartana, skakališča z napravami za skok v daljavo, troskok, skok v višino in za skok ob palici. Atletsko metališče omogoča vadbo meta krogle. Dvorana je namenjena zimski športni vadbi atletov, nogometašev in drugih športnikov. Vsako leto jo uporablja 10.000 športnikov.

Letno kopališče Slovenska Bistrica obsega 1.500 m2. Plavalni bazen ima dimenzije 25 x 16 m. Letno kopališče je namenjeno šolski športni vzgoji, rekreativnemu plavanju, športni vadbi in tekmovanjem v plavanju. V objektu potekajo šole plavanja in otroški programi. Kopališče vsako leto obišče 1.500 kopalcev.

Šest nogometnih igrišč skupaj meri 36.000 m2. Zavod jih je dal v najem in neposredno upravljanje »trenutnim« upravljavcem, društvom. Zavod financira in izvaja velika vzdrževalna dela na teh objektih. Igrišča so namenje športni rekreaciji, športni vadbi in tekmovanjem v nogometu. Vsako leto jih uporablja 15.000 nogometašev.

Telovadnice in zunanja športna igrišča pri osnovnih šolah upravljajo šole. Zavod sofinancira in izvaja večja vzdrževalna dela. 13 telovadnic skupaj meri 8.000 m2. Zunanja športna igrišča pokrita z asfaltno prevleko merijo 11.200 m2. Športni objekti so namenjeni šolski športni vzgoji in tekmovanjem ter športni rekreaciji mladine. Objekte na leto uporablja 90.000 uporabnikov.