missing image file

Photo 1: Športni rekreacijski center Dravinja.

 

ŠPORTNI OBJEKTI SLOVENSKE KONJICE

Športna infrastruktura: • Športna dvorana Slovenjske Konjice. • Športni rekreacijski center Dravinja - nogometni stadion. • Športni rekreacijski center Park. Skupna površina objektov, s katerimi upravlja zavod, je 34.700 m2. Ocenjena vrednost teh objektov je 4,5 milijonov evrov. Vsako leto jih obišče 60.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Upravljavec: Zavod za šport Slovenjske Konjice. Naslov: Šolska ulica 3A, 3210 Slovenjske Konjice. Telefon: +386 3 75 90 770. Telefaks: +386 3 57 54 720. E-mail: zavod.sport@siol.net. Spletna stran: www.zavodzasport-slkonjice.si. Direktor je Darko Ratajc. Zavod zaposluje 6 delavcev in 1 zunanjega sodelavca. Pri organizaciji velikih prireditev sodeluje več zunanjih sodelavcev. Upravljavec upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, izvaja letni program športa v občini, organizira športno vzgojo, interesne dejavnosti, športno vadbo, rekreativni šport, kulturno, turistično in gostinsko dejavnost ter prireditve. Letni stroški programov ter upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas so 322.000 evrov.

Športna dvorana Slovenjske Konjice ima površino 1.700 m2. Na tribunah je 1.500 sedežev. Programi v dvorani vključujejo šolsko športno vzgojo, športno vadbo in tekmovanja v košarki in rokometu, športno rekreacijo ter kulturne in zabavne prireditve. Športno dvorano vsako leto obišče 33.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Športni rekreacijski center Dravinja – nogometni stadion obsega glavno in pomožno igrišče z umetno travo. Skupna površina je 25.000 m2. Tribune sprejmejo 1.500 gledalcev. Glavno nogometno igrišče meri 105 x 68 m. Pomožno igrišče meri 40 x 20 m. Športni objekt je namenjen športni vadbi in tekmovanjem v nogometu ter rekreativnemu športu. Vsako leto obišče stadion 20.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Športni rekreacijski center Park meri 8.000 m2. Športne površine so namenjene raznovrstni športni vadbi športnikov in rekreaciji občanov. Vsako leto ga obišče 7.000 športnikov in rekreativcev.

 

missing image file missing image file

Photo 2: Športna dvorana Slovenjske Konjice. Photo 3: Kegljišče.