missing image file

Photo 1: Mestni stadion.

 

ŠPORTNI OBJEKTI VELENJE

Športna infrastruktura: • Rdeča dvorana Velenje. • Pokriti bazen. • Letno kopališče. • Mestni stadion. • Kotalkališče. • Skate park. • Premično drsališče. Skupna površina objektov s katerimi upravlja zavod je 138.908 m2. Ocenjena vrednost objektov je 12 milijonov evrov. Vsako leto jih obišče preko 340.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Upravljavec: Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod Velenje. Naslov: Šaleška 3, 3320 Velenje. Telefon: +386 3 89 87 400. Telefaks: +386 3 89 87 407. E-mail: info@srz-rdeca-dvorana.si. Spletna stran: www.srz-rdeca-dvorana.si. Direktor je Marjan Klepec. Zavod zaposluje 14 delavcev, 30 zunanjih sodelavcev. Pri organizaciji velikih prireditev sodeluje več zunanjih sodelavcev. Upravljavec upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, izvaja letni program športa v občini, organizira športno vzgojo, interesne dejavnosti, športno vadbo, rekreativni šport, kulturno, turistično in gostinsko dejavnost ter prireditve. Zavod letno zagotovi 750.000 evrov za programe ter upravljanje in vzdrževanje infrastrukture za šport in prosti čas in za investicije preko 1,1 milijona evrov.

Rdeča dvorana Velenje je večnamenski športni objekt s površino 4.422 m2. Dvorana je centralni pokriti športni objekt v občini. Objekt je zgrajen v dveh etažah in koncepiran tako, da v njem lahko hkrati vadi 7 različnih vadbenih skupin v različnih športih: kolektivne igre z žogo, prosto plezanje, badminton, namizni tenis, tenis, squash, borilne veščine oz. aerobika. Tribune sprejmejo 3.000 gledalcev. Športni objekt je namenjen šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v rokometu, košarki, namiznem tenisu, športni rekreaciji in kulturno-zabavnim prireditvam. V dvorani potekajo športne šole in tečaji. Dvorana ima vsako leto 180.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Pokriti bazen ima površino 1.100 m2. Objekt ima večji plavalni bazen (25 x 13 m) in otroški bazen (12 x 5 m). V objektu je še manjši fitnes studio in savna center. Kapaciteta objekta je 100 oseb. Športni objekt je namenjen šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v plavanju, rekreativnemu plavanju ter specializiranim programom. V objektu potekajo šole plavanje, otroški programi, potapljaški tečaji in programi preventivne rekreacije. Bazen vsako leto obišče 40.000 uporabnikov in obiskovalcev.

 

missing image file missing image file
missing image file missing image file

Photo 2: Rdeča dvorana Velenje. Photo 3: Evropski pokal v rokometu v Rdeči dvorani. Photo 4: Mednarodno prvenstvo v namiznem tenisu. Photo 5: Skate park.

 

Letno kopališče obsega površino 8.499. Bazen ne obratuje od leta 1998. V kompleksu sta 2 teniški igrišči, košarkarsko in odbojkarsko igrišče. Igrišči sta prekriti s tartanom. V kopališču se odvijajo rekreativni programi ter športna vadba tenisa, košarke in odbojke. Športne objekte letno uporablja 24.000 športnikov in rekreativnih športnikov. Objekt se je pričel preurejati v večnamenski center za adrenalinske športe kot so: skate in bike park, bungy jumping, prosto plezanje in drugi.

Mestni stadion obsega atletski stadion, glavno in pomožno nogometno igrišče, nogometno igrišče z umetno travo, rokometno in košarkarsko igrišče ter tribune. Stadion meri 66.693 m2. Atletski stadion ima osem stez ter skakališča z napravami za skok v daljavo, troskok, skok v višino in za skok ob palici. Atletsko metališče omogoča vadbo meta krogle, kopja, diska in kladiva. Nogometni igrišči merita 105 m x 68 m, glavno igrišče je osvetljeno z reflektorji. Glavna tribuna sprejme 2.500 gledalcev. Nogometno igrišče z umetno travo meri 100 x 65 m in je osvetljeno z reflektorji. Športni objekt je namenjen šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v atletiki in nogometu. Stadion gosti 90.000 uporabnikov in obiskovalcev na leto.

Kotalkališče meri 30 x 60 m z nepokrito tribuno za 2.000 obiskovalcev. Ker Kotalkarski klub ne deluje več, je objekt namenjen v največji meri za rekreacijo (mali nogomet, košarka, rolanje) in delno za programe pouka športne vzgoje. Na objektu potekajo tudi tekmovanja vodenih modelov avtomobilov. Kotalkališče vsako leto uporablja 3.000 športnikov rekreativcev.

Mini »Skate park« je lociran v bližini Rdeče dvorane. Sestavljen je iz 5 elementov. Namenjen je rekreaciji mladine. Letno ga uporablja 3.000 »skaterjev in bikerjev«.

 

missing image file missing image file
missing image file missing image file

Photo 6: Pokriti bazen Velenje. Photo 7: Fitnes center. Photo 8: Program v bazenu za družine. Photo 9: Otroški bazen.missing image file