missing image file

Photo 1: Atletski in nogometni stadion Žalec.

 

ŠPORTNI CENTER ŽALEC

Športna infrastruktura: • Atletski in nogometni stadion Žalec. • Zunanja športna igrišča. • Teniški center. • Igrišča za odbojko na mivki. • Igrišče za in-line hokej. • Rusko kegljišče. • Balinišče. • Otroška igrišča. Skupna površina objektov, s katerimi upravlja zavod, je 18.280 m2. Ocenjena vrednost športnih in kulturnih objektov je 2,4 milijona evrov. Vsako leto jih obišče preko 21.400 uporabnikov in obiskovalcev.

Upravljavec: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec. Naslov: Aškerčeva 9a, 3310 Žalec. Telefon: +386 3 71 21 250. Telefaks: +386 3 71 21 262. E-mail: zkst.zalec@siol.net. Spletna stran: www.zkst-zalec.si. Poslovni direktor je Matjaž Juteršek, vodja programa šport je Uroš Vidmajer. Zavod zaposluje 14 delavcev. Pri organizaciji velikih prireditev sodeluje več zunanjih sodelavcev. Upravljavec upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, izvaja letni program športa v občini in organizira različne športne rekreativne ter tekmovalne prireditve. Še zlasti so poznani po organizaciji lastnega unikatnega športnega projekta Razpnimo jadra. Zavod skupno z Občino Žalec letno zagotovi približno 50.000 evrov za programe ter upravljanje in vzdrževanje infrastrukture za šport in prosti čas.

Atletski in nogometni stadion meri 13.000 m2. Obsega atletski stadion, nogometno igrišče in tribune s spremljajočimi prostori. Atletski stadion ima atletsko stezo s šestimi tekaškimi progami. Športni objekt skakališča z napravami za skok v daljavo, troskok in skok v višino. Atletsko metališče omogoča vadbo meta krogle, kopja, diska in kladiva. Športni objekt je namenjen šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v atletiki. Nogometno igrišče ima dimenzije 100 x 68 m. Igrišče je namenjeno športni vadbi in tekmovanjem v nogometu. Tribune na stadionu sprejmejo 500 gledalcev. Stadion gosti 14.100 uporabnikov in obiskovalcev na leto.

Zunanja športna igrišča vključujejo dve košarkarski in eno rokometno igrišče. Igrišča so prekrita z asfaltno prevleko. Skupna površina igrišč je 1.650 m2. Igrišča so namenjen šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v košarki, rokometu in nogometu ter rekreativnemu športu. Igrišča vsako leto uporablja 2.800 športnikov in rekreativcev.

Teniški center je osrednji športni objekt v občini za vadbo in tekmovanja v tenisu. Ima sedem teniških igrišč, ki skupaj obsegajo 1.750 m2 površin. Letno jih obišče 2.400 teniških igralcev.

Balinišče ima štiri steze. Obsega 500 m2. Namenjeno je športni vadbi, tekmovanjem in rekreativnemu balinanju. Vsako leto ga uporablja 500 balinarjev.

Igrišče za in-line hokej meri 800 m2. Namenjeno je tekmovanjem v in–line hokeju, nogometu v bandi, šoli rolanja in vadbi »skaterjev«. Letno ga uporablja 500 igralcev in-line hokeja.

Igrišči za odbojko na mivki sta priljubljena športna objekta za rekreativno igranje odbojke. Obsegata površino 550 m2. Vsako leto ju uporablja 500 odbojkarjev.

 
missing image file missing image file
missing image file missing image file

Photo 2: Tenis center Žalec. Photo 3: Tekaške steze na atletskem stadionu. Photo 4: Igrišče za mali nogomet. Photo 5: Športni center Žalec.