missing image file
Photo 1: Atletski stadion Poljane.
 

ŠPORTNI PARK TABOR MARIBOR

Športna infrastruktura: • Atletski stadion Poljane. • Športna dvorana. • Nogometna igrišča. • Teniški center. • Zunanja športna igrišča. • Zelene površine za tek in rekreacijo. Skupna površina objektov je 84.000 m2. Ocenjena vrednost objektov je 5,1 milijonov evrov.

Upravljavec: Železničarsko športno društvo Maribor. Naslov: Engelsova 6, 2000 Maribor. Telefon: +386 2 42 07 240. Telefaks: +386 2 42 15 030. E-mail: zsd@amis.net. Spletna stran: www.sport-park-tabor.si. Direktor je Aleš Antolinc. Upravljavec ima zaposlenih 16 delavcev in 6 zunanjih sodelavcev. Pri organizaciji velikih športnih prireditev sodeluje več zunanjih sodelavcev. Upravljavec upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, izvaja letni program športa v občini, organizira športno vzgojo, interesne dejavnosti, športno vadbo, rekreativni šport, kulturno, turistično in gostinsko dejavnost ter prireditve. Upravljanje in vzdrževanje vseh objektov stane 350.000 evrov.

Atletski stadion Poljane je lociran ob Športnem parku Tabor na severni strani mesta. Stadion obsega 13.000 m2 površin. Športni objekt sestavljajo atletski stadion in spremljajoči servisni objekti. Atletski stadion ima osem stez ter skakališča z napravami za skok v daljavo, troskok, skok v višino in za skok ob palici. Atletsko metališče omogoča vadbo meta krogle, kopja, diska in kladiva. Športni objekt je namenjen šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v atletiki. Stadion letno uporablja 120.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Športna dvorana meri 900 m2. Zgrajena je kot večnamenski objekt, ki je namenjen šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v rokometu, košarki, odbojki in dvoranskemu nogometu ter rekreativnemu športu. V dvorani organizirajo kulturne in zabavne prireditve. Športni objekt vsako leto obišče 15.000 uporabnikov in obiskovalcev prireditev.

 

Nogometna igrišča obsegajo velik športni kompleks, ki meri 28.800 m2. V kompleksu so štiri nogometna igrišča. Namenjena so športni vadbi in tekmovanjem v nogometu ter rekreativnemu športu. Na igriščih letno vadi in igra 20.000 nogometašev.

 

missing image file missing image file

Photo 2: Vadba nogometa. Photo 3: Atletsko tekmovanje.

 

Teniški center je eden izmed največjih teniških kompleksov v državi. Meri 12.800 m2. Center obsega teniško dvorano in 14 zunanjih teniških igrišč. Dvorana meri 2.800 m2 in ima 3 igrišča. V centru so organizirane šole tenisa, rekreativni šport ter športna vadba in tekmovanja v tenisu. Vsako leto 30.000 teniških igralcev uporablja teniška igrišča v centru.

Zunanja športna igrišča vključujejo tri košarkarska igrišča. Skupaj igrišča obsegajo površino 3.500 m2. Igrišča so namenjena športni rekreaciji in športni vadbi košarke. Igrišča letno uporablja 10.000 rekreativnih športnikov.

Zelene površine za tek in rekreacijo obsegajo 25.000 m2 urejenih zelenic, ki so namenjene rekreativnim športnikov za tek in druge oblike rekreacije v naravi. Vsako leto te površine uporablja 20.000 občanov in športnih rekreativcev.missing image file