missing image file

Photo 1: Mestni stadion Ptuj.

 

ŠPORTNI OBJEKTI PTUJ

Športna infrastruktura: • Mestni stadion Ptuj. • Športna dvorana Mladika. • Fitnes center. • Telovadnica. • Nogometno igrišče z umetno travo. • Kegljišče. Skupna površina objektov je 23.625 m2. Ocenjena vrednost objektov je 5,84 milijonov evrov.

Upravljavec: Zavod za šport Ptuj. Naslov: Čučkova 7, 2250 Ptuj. Telefon: +386 2 78 77 630. Telefaks: +386 2 78 77 631. E-mail: info@sport-ptuj.si. Spletna stran: www.sport-ptuj.si. V.d. direktor je Marjan Lenartič. Upravljavec upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, izvaja letni program športa v občini, organizira športno vzgojo, interesne dejavnosti, športno vadbo, rekreativni šport, turistično dejavnost ter prireditve. Upravljavec ima zaposlenih 7 delavcev in 3 zunanje sodelavce. Pri organizaciji velikih športnih prireditev sodeluje več zunanjih sodelavcev. Upravljanje in vzdrževanje vseh objektov stane preko 300.000 evrov.

Mestni stadion Ptuj sestavlja glavna tribuna, atletski stadion, nogometno igrišče in spremljajoči objekti. Atletski stadion ima osem stez ter skakališča z napravami za skok v daljavo, troskok, skok v višino in za skok ob palici. Atletsko metališče omogoča vadbo meta krogle, kopja, diska in kladiva. Nogometno igrišče meri 105 m x 66 m. Glavna tribuna ima 1.607 sedežev. Športni objekt je namenjen šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v atletiki in nogometu. Stadion gosti 31.500 uporabnikov in obiskovalcev na leto.

Športna dvorana Mladika meri 1.709 m2. Zgrajena je kot večnamenski objekt, ki je namenjen šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v rokometu, košarki, odbojki in dvoranskemu nogometu ter rekreativnemu športu. V dvorani organizirajo kulturne in zabavne prireditve. Športni objekt vsako leto obišče 200.000 uporabnikov in obiskovalcev prireditev.

Fitnes center meri 100 m2. V centru so fitnes programi za vadbo športnikov ter programi za oblikovanje telesa. Letno ga obišče 8.000 uporabnikov.

Nogometno igrišče z umetno travo meri 6.959 m2. Namenjeno je športni vadbi in tekmovanjem v nogometu ter športni rekreaciji. Letno ga obišče 7.200 športnikov in rekreativcev.

Telovadnica meri 100 m2. Objekt se uporablja za šolsko športno vzgojo, športno vadbo dvoranskih športov ter rekreativnemu športu. Športni objekt vsako leto obišče 40.000 uporabnikov.

Kegljišče obsega 400 m2. Objekt se uporablja za športno vadbo in tekmovanja v kegljanju ter rekreativnemu športu. Športni objekt vsako leto obišče 12.500 uporabnikov.

 

missing image file missing image file missing image file

missing image file missing image file missing image file

Photo 2: Aeroposnetek Mestnega stadiona Ptuj. Photo 3: Športna dvorana Gimnazije. Photo 4: Vadba nogometa v športni dvorani Mladika. Photo 5: Šport dvorana Mladika. Photo 6: Zunanja športna igrišča. Photo 7: Rolkarski park.